Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

  

Corona en de VH
Welkom 
Historie
Informatie
Kerkdiensten
Kerkblad
Pastoraat
Huiskamerviering
Senioren
Mijn Vluchtheuvel
Huisbezoek
Meespeelviering
Heuvellezingen
Cantorij
Vorming & Toerusting
Kerkenraad
ANBI
Links

 

 

 

 

 

 

Meespeelviering in de Vluchtheuvelkerk

 

Meespeelviering 6 maart en 3 april 2022

Het kerkblad wordt alweer gemaakt en wij kunnen nog weinig vertellen over de volgende meespeelvieringen. We zijn nog volop aan het voorbereiden en ideen aan het verzamelen. We zullen jullie via de weekbrief wel informeren als we meer weten. We hopen van harte dat de jonge mensenkinderen en hun ouders wat uit de coronaperikelen zijn, en dat we elkaar weer wat onbevangener kunnen ontmoeten.

Op de foto zie je het doopkleed dat Marjo heeft gemaakt, dat kunnen we vast nog wel een keer gebruiken. Het was een feest om in de Jordaan door Johannes gedoopt te worden. Iedereen wilde wel door dat water en kwam er vrolijk uit. De farizeen en fio’s (farizeen in opleiding) wilden liever afwachten hoe Jezus dit zou gaan doen. Gedoopt worden met de heilige geest en met vuur is toch wel wat anders dan met water?

 

We hebben met elkaar een mooie groet voor Nolly en Jaap gemaakt en die later naar hen toegebracht. Op de video opname die op de site staat kun je het lied zien en horen dat we voor hen zongen: Nolly en Jaap, bedankt!

Op de foto zie je hoe we hen toezongen en klapten.

Het is wennen om de bloemen zonder Nolly te verzorgen. Toch hebben we zoveel van haar geleerd dat we er zelf mee door kunnen gaan. Het eerste boeket hadden we goed bedacht zei Nolly! En we zullen ook foto’s blijven maken, dat zie je hier. Maar ze even op de site flatsen zoals Jaap altijd met gemak deed is nog een heel karwei. Dat zullen we ook nog wel gaan leren. We hebben heel veel zin in de volgende meespeelviering en zijn net zo nieuwsgierig als jullie naar wat er dan weer zal gebeuren.

Een hartelijke meespeelgroet en tot 6 maart!

Afbeelding met bloem, binnen, plant, versierd

Automatisch gegenereerde beschrijving

      

Meespeelviering 6 februari 2022

In de afgelopen meespeelviering van 5 december speelden we het verhaal waarin kinderen door de vrienden van Jezus worden weggejaagd. Jezus zegt dan doe niet zo gek, kom maar hier kinderen, hij omarmt en zegent ze. Een prachtig verhaal met diepe betekenis. En zo wrang dat nogal wat jonge mensenkinderen niet konden komen deze zondag. Besmetting op scholen en in gezinnen. We hebben echt aan jullie gedacht. Wat oudere en oude mensenkinderen speelden nu jonge kinderen. Je begrijpt, dat was een hele toer. Misschien spelen we het verhaal nog een keer als jullie er allemaal weer kunnen zijn.

Hoe dat is in februari weten we nog niet. Verhalen genoeg, en het liefste delen we die live met elkaar. Ach straks is het voorjaar weer in aantocht en wordt het vast weer makkelijker allemaal. Voor nu wensen we jullie een hele fijne, misschien wel lange, kerstvakantie. Blijf allemaal gezond of wordt snel beter.

Tot slot een paar foto’s. Let eens even op het prachtige doopstuk dat Nolly maakte. “Mijn laatste” zei ze. En er staan ook weer stralende boeketjes bij elkaar die werden verdeeld. Nolly, wat hebben we genoten van je bloemenvreugde, hartelijk dank!!! Je ziet ook een foto van de gedoopte Emmelie, met haar ouders. Ze vond het heel leuk en genoot van alles, en wij van haar. “Laat je vooral dopen” zei predikant Hanno Niemeijer met een blik op dit blije meisje, “daar wordt je heel gelukkig van”.

Warme feestdagen met veel licht en warmte!

 

Meespeelviering  5 december 2e Advent Dopen

5 december is het Sinterklaasfeest toch? Ja dat klopt natuurlijk. Toch is er meer te vieren deze zondag. Het is 2e advent, en er wordt gedoopt, we heten Emmelie welkom. Kom dus vooral eerst naar de Heuvel en vier daarna de goede Sint, kind.

Troost en genezing gaf de engel tijdens het gedenken op 7 november. Al leerden we van Jezus dat je ook je eigen matje kunt dragen, hoe zwaar dat soms ook is. Leer ermee lopen, leven. Sta op! Wat heeft Jezus ons in deze advents- en doopviering te zeggen? Als je wilt kun je het verhaal vast lezen in Marcus 10 : 13 -17.

Wat betekent het om gedoopt te worden? Om dit te doen en uit te leggen hebben we een heuse predikant uitgenodigd: Hanno Niemeijer. Sommigen van ons zijn jaren geleden ook door hem gedoopt. Kijk maar eens om je heen: wie zouden dat zijn? Met elkaar zullen we een Emmelie-groet oefenen en deze aan de dopeling brengen.

Vanwege corona blijven we zoveel mogelijk op n plek met de nodige afstand van elkaar. Toch zijn we blij elkaar te kunnen ontmoeten en begroeten. De schoonmaakploeg heeft de kerk weer helemaal opgepoetst tot en met het doopvont. Dank voor al het werk! Let deze zondag extra op de boeketjes en het doopstuk: de laatste keer dat Nolly deze heeft gemaakt. Hartelijk dank Nolly voor al het moois dat je bracht! We zijn nu al jaloers op wie daar in Amersfoort van mogen gaan genieten.

 

   

 

Meespeelviering 7 november 2021 Gedenken

Wanneer we op zondag 31 oktober het 150 jarig bestaan van de vluchtheuvelgemeente hebben gevierd gaan we een week later door met het gedenken en staan we stil, bij wie en wat we verloren in het afgelopen jaar. Het verhaal uit Johannes 5 : 1 – 9 , gaat ons hierbij helpen. Opstaan en dragen wat op dat moment bij jou hoort, dat gaan we met elkaar beleven.

We steken kaarsen en lichtjes aan en we delen onze gedachten met elkaar, of we zijn liever stil. We zetten onze spijt, verdriet en gemis in het licht, om samen verder te kunnen gaan.

We nodigen iedereen hiervoor van harte uit, en als je er niet bij kunt zijn en je wilt wel dat er een lichtje voor een dierbare wordt ontstoken, laat ons dat dan weten.

Liturgiegroep meespeelviering

Marjo, Hannie, Teeja 06 538 903 79

  

  

 

 

 

Op 5 december, 2e Advent, wordt de dochter van Charlotte en Danil, Emmelie Petronella

Kooy gedoopt, zij is dan 7 maanden oud en wordt bevestigd als mensenkind en door de

vluchtheuvelgemeente verwelkomd. Emeritus predikant Hanno Niemeijer zal Emmelie in de

meespeelviering dopen en haar samen met familie en gemeente zalven en zegenen.

Johannes heeft vast nog wel een verhaal voor ons dat hierbij past.

Wij zeggen alvast: welkom Emmelie!

 

Meespeelviering 3 oktober 2021 Johannes 3, Nicodemus en Jezus

Het verhaal uit Johannes 3, over Nicodemus die in de nacht naar Jezus toegaat. Hij hoopt er achter te komen hoe het toch zit met al die tekenen die Jezus verricht, God moet wel met hem zijn. Nu is Nicodemus ook een behoorlijke geleerde op dit gebied. Misschien kan hij met een masterclass-je hierin nog wat verder komen. Waarom in het donker? Twee collega’s kunnen elkaar overdag toch wel ontmoeten?

Nicodemus en Jezus

 

Meespeelviering STARTZONDAG in de Vluchtheuvelkerk 5 september 2021

Johannes 2 – 1 – 8 de bruiloft te Kana

Wat een vrolijke foto, dat moet een feestje zijn geweest, mensen die met slingers wapperen, muziek, een dans, een bruiloft? Maar waar is de wijn dan? Wordt er nog wat in die glazen geschonken, of hoe zit dat?

In de meespeelviering op de Startzondag hopen we dat er genoeg te eten en te drinken is en dat er niet alleen lege vaten zijn. Hoe krijg je die gevuld? Daar gaan we met elkaar voor zorgen. Hoe meer mensenkinderen er zijn, des te meer heerlijks er zal zijn om met elkaar te delen. Als je zin hebt, maak of kies dan iets lekkers om mee te nemen.

We zien jullie weer graag na de vakantie en zijn benieuwd naar je plannen voor het nieuwe seizoen. Dat vertel je op een Startzondag aan elkaar of je laat het zien. Hoe gaan we de vaten vullen, waarmee, en hoe ziet dat er uit? Hoe houden we de vaten vol.

We vieren met elkaar dat alles mogelijk is, misschien wel een wonder!

Tot op de Startzondag, allemaal komen en wat lekkers meenemen!

Dag mensenkinderen!

Zomerse groet van de meespeelvieringgroep

Bruiloft te Kana

 

Zomer voor de meespeelvieringen

Dag mensenkinderen,

In juli en augustus zijn er geen meespeelvieringen. De zomer gebruiken we om nieuwe verhalen te kiezen die we met elkaar willen beleven. We gaan daarvoor op bezoek bij onze consulent Martin in het Odensehuis. De preses van de kerkenraad, Ruud, sluit ook een keer aan om iets van dit proces te proeven.

Zo zijn we met elkaar weer overgevlogen. Jullie zijn ouder geworden, gaan op zwemles, naar een nieuwe klas. Er zijn mensenkinderen getrouwd, grootouder geworden, met pensioen gegaan, aan het leren voor diploma’s….. wat viel er veel te vieren. Nou, dat deden we, met je eigen overvlieg glas zongen we ‘vlieg over’ en hebben we getoast op het leven!

En voor de voorgangers staan die prachtige glazen klaar in de Bakkerzaal. Het geld is goed besteed! We wensen jullie goeie laatste loodjes en een heerlijke vakantie en kijken er naar uit je weer te zien op 5 september!

 

Overvliegen meespeelviering 6 juni 2021    

En of meer jongeren om over te vliegen zijn er dit jaar niet. Iedereen in onze gemeente is jonger of ouder. En daarom vliegen we dit jaar weer eens met elkaar over. Op de foto zie je hoe we dat eerder deden.

Hoe zal het er nu uit zien? We zullen vast verder bouwen aan de tempel.

We hebben nog wel tijd om te verzinnen hoe en waarheen we vliegen. Ik kan vast verklappen dat we nadenken over een mooi overvlieg cadeau. Daar kunnen we nog even voor sparen.  

We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten!

  

 

 

  

 

Meespeelviering 2 mei 2021 Geld voor de tempel

Dag mensenkinderen,  

Wat hebben jullie mooie en geweldige schatkisten gemaakt! Op de site kun je ze allemaal bewonderen. En, zijn er ook wat geldstukken in gekomen? Worden ze al lekker zwaar, die schatkisten van jullie?

Wij zijn benieuwd of de priesters van koning Joas ook zo ijverig zijn geweest en voor een flinke schatkist hebben gezorgd.

En nog belangrijker: hebben ze het geld er nu eindelijk eens ingedaan?

Kunnen ze het nog goedmaken met de koning?

Die was flink nijdig dat ze alles voor zichzelf hadden besteed.

De priesters beloofden te gaan sparen, we zullen zien.

De bouwers, timmerlieden en metselaars staan vast al klaar om aan het werk te gaan en de tempel weer in alle glorie te herstellen. Lang leve de koning, lang leve koning Joas!

Neem je eigen schatkisten ook mee naar de Heuvel als je wil, we willen graag voelen en wegen hoe zwaar die zijn.

 

 

 

Videodienst 7 maart 2021 Meespeelviering  

En de reacties:

van Hanna:

 

van Annelies:

knutselen en eindesultaat Just en Hugo

van Nelleke

 

Dag mensenkinderen,

 

Dank voor jullie prachtige foto’s van hoe je koning was en voor de plannen die je verzon om dan te doen.

Bomen planten, zorgen voor meer vogels. En van jullie werd 8 februari 7 jaar en kon dus precies voelen hoe het

is om zo jong koning te zijn. Jaap heeft alle foto’s op de site gezet, ga maar kijken.

Op dit plaatje is koning Joas al flink oud maar zover zijn we nog niet. Hij is nu 23 jaar en hij had verwacht dat de priesters wel zouden zorgen voor de krakkemikkige tempel, maar dat is helemaal niet gebeurd. De tempel is een krottige bouwval aan het worden. Joas geeft nu de opdracht om flink veel geld te sparen en alles wat je krijgt niet voor jezelf te houden. Gaat dat lukken? Wordt de schatkist gevuld en kan de tempel hersteld worden?  Heb jij wel eens een plan om voor te sparen? Hoe doe je dat dan?

In de meespeelviering van 7 maart beleven we hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.

Denk alvast maar mee over hoe je kunt sparen, en waarvoor je dat doet.

 Hartelijke groeten van de meespeelviering groep!

 

Lieve mensenkinderen, 

De meespeelviering van zondag 7 februari wordt weer een thuisviering. Je vindt de Liturgie op onze site. De muziek en liederen zie je steeds in de video (zie hieronder). En als Louis speelt kun je vrolijk meeswingen.

Het verhaal kun je meespelen, of lezen in je bijbel, of allebei. De video kun je altijd stil zetten. Zoek een koningscape en een kroon, dan kom je een heel eind. Ik hoor al van verschillende mensen dat ze nog nooit gehoord hebben van een koning van 7 jaar. Nou, koning Joas was dat heus, 7 jaar oud, toen hij koning werd, en hij hield het heel lang vol. Daar hebben we het misschien in een volgende viering over.

We vinden het leuk als jullie een foto of filmpje sturen van je koningsfeest. Dan kunnen we samen nog fijn nagenieten.

We wensen jullie een fijne zondag en een heerlijke week, vooral als je weer naar school mag.

Hartelijke groetjes van de meespeelviering commissie.

Liturgie

Videodienst 7 februari 2021 Meespeelviering

 

Koningsfeest bij Annelies van Rookhuizen

Koning Levi

 

Emma & Sofie

 

 

Koningsfeest bij Nelleke

Koning Justus

Wat was dat een mooi verhaal over de profeet Oded. Sommigen van jullie dachten: die zijn lekker in de war, ze bedoelen natuurlijk Obed, maar nee dit verhaal uit 2 Kronieken, dat Hannie zomaar vond, sprak haar zo aan, dat wij samen zeiden: dat vertellen we op 2e Advent.

Wat een spannend verhaal, wat een einde: alle gevangenen werden gekleed, verzorgd, kregen te eten en te drinken. Het was heerlijk elkaar te ontmoeten op de Heuvel en onderweg met elkaar nog wat lekkers te delen.

De volgende meespeelviering zal zijn op 7 februari 2021. In januari hebben we altijd even pauze en dat komt nu met de lockdown extra goed uit. We hopen dat jullie je niet gaan vervelen in deze lange wintervakantie. Lees en beleef maar mooie verhalen en vertel ze aan elkaar of schrijf en teken ze op. Wij horen er graag van.

 

Voor een nieuwe meespeelcyclus in het nieuwe jaar laten we ons ook weer inspireren door onze consulent Martin de Jong. Samen fantaseren over nieuwe en oude verhalen en wat die met elkaar te maken hebben, daar zal het over gaan. Welk verhaal uit de bijbel? Laat ons maar weten als je een idee hebt of denkt: het is wel weer eens tijd voor Ruth, Eva, Esther, Sara, Maria, Mirjam, Tamar….

Wat! Alleen maar vrouwen?! Ach ja, sorry, dat krijg je ervan als er alleen maar vrouwen in zo’n commissie zitten. Mannen verhalen mogen ook hoor, natuurlijk.

We wensen jullie fijne kerstdagen en een heel mooi en gezond nieuwjaar!

Liefs van de meespeelviering groep

Dialoog voor Greetje bij haar afscheid op 13 december 2020:

Hannie en Teeja komen elkaar tegen

 

H: kijk ik heb de liturgie van gister voor je meegenomen, Greetje was weer op dreef, mooi verhaal, mooie liederen….

T: o dank je, ja het was avondmaal zeker, ging het goed?

H: ja prachtig, en wat ik zo sterk vind, dan sta je in de kring, geeft het brood door, en dat doet Greetje op zo’n manier dat je altijd even met lege handen staat, doet voor

T: dat is inderdaad een geweldig beeld, hoe krijgt ze dat voor elkaar want dat is een ingewikkelde logistiek

H: klopt, legt uit… en toch lukt dat, en zo’n moment raakt me dan

T: laat samen met H lege handen zien, je hebt gelijk, dit doet wat.

Zit er ook niet altijd een ‘onze vader’ gebed, bij het avondmaal? Dat heeft Greetje fantastisch hertaald, die zouden we, als het Notre Pre niet gezongen wordt,  vaker mogen gebruiken….

H: ja ze is goed met teksten, ze schrijft ook wel liederen

T: nu je het zegt, wij zoeken nog een lied voor het Gedenken, wat tussendoor bij het lichtjes aansteken past, misschien een keer geen Taiz…

Bladert ondertussen in liturgie, Hannie kijkt mee

H: dat Bronlied vond ik mooi

T: hmm…laat eens zien, Bron van het zijnde groot zijt gij, eeuwig oneindig, en zo nabij, dat past goed, heel geschikt denk ik, hoe klinkt de melodie:

Louis laat Bron/refrein melodie horen, zangers zingen het mee

Louis speelt couplet, zangers zingen weer refrein, Louis nog een couplet, zangers 3e keer refrein, Louis eindtune.

We richten ons tot Greetje:

T: Dankjewel Greetje, voor je enthousiasme en inspiratie, je meedenken in nieuwe ideen en mogelijkheden

H: En dank voor het ritueel dat je ons meegeeft:

 

Wij wijden deze dienst aan God die ons stelt in Zijn Licht, die ons roept tot zijn dienst

Bron van ons leven, Kracht van ons bestaan. Gods vrede, Gods vreugde is met ons allen.

Namens de meespeelviering groep een lichtje voor jou, een droomkaars,

Om stil te staan bij wat er was en te dromen van wat er komt.

 

 

MEESPEELVIERING 1e advent 6 december

 

Van Sint naar 2e Advent  

 We wensen jullie een heerlijk avondje

Met verrassingen en lekkers in je mondje

Vertel ons morgen wat je beleefde

En of je van de spanning beefde

 

Kom gezellig naar de Heuvel

Voor, ook wat gekeuvel,    

En een nooit verteld verhaal

Van Oded met zijn wijze taal            

 

Wie brandt de 2e kaars dit jaar?

We zitten er graag voor klaar

En heerlijks mee voor onderweg

Dat belooft weer wat zeg!

 

Tot morgen zeggen wij

En zijn bij voorbaat blij!

 

Heilige groetjes van de meespeelviering groep    

 

 

Wie zal deze keer de kaarsen aansteken en hoeveel dan nu? We verlangen naar uitzicht, vrijheid en veiligheid. Of kan dat niet samen gaan? We mogen elkaar vast nog niet omarmen, we kunnen elkaar wel verwarmen. Door verhalen te delen en aan elkaar te vertellen.

We ontmoeten je graag in deze bijzondere meespeelvieringen

Raken je in gedachten aan

De meespeelvieringgroep

Meespeelviering 6 december 2020

 

MEESPEELVIERING Gedenken 1 november  - Marcus 5 : 26 - 34

Afstand houden, elkaar niet aanraken…. kunnen we dat volhouden?

De vrouw in dit verhaal mag ook niemand aanraken en moet ver van iedereen verwijderd blijven, omdat ze ziek is. Toch waagt ze zich in de menigte rond Jezus. Ze wil hem zo graag aanraken en weet dat het niet mag. Wat gaat ze doen? Hoe geven wij vorm aan het op afstand nabij zijn. Wat raak je aan, wat niet, hoe word je geraakt. Heb je soms iets bewaard van een overleden naaste of dier? Wat bewaar je van wie, of wat je kwijt bent? En als je dat aanraakt, geeft dat dan troost?

Hoe zullen de lichtpotjes deze keer worden versierd? Je mag er allemaal weer n mee naar huis nemen. We gedenken en branden lichtjes voor wie, en wat we verloren.

Meespeelviering 1 november 2020

 

MEESPEELVIERING 4 oktober 2020: Dierendag

Meespeelviering 4 oktober 2020

Dag allemaal,

Er is weer een mensenkind uit de Vluchtheuvelgemeente overgevlogen. Het was fijn om dit met Hugo en elkaar te kunnen vieren. We zijn benieuwd of onze wensen op de spiegels al ergens hangen…


Wat was het leuk dat Hugo twee cavia’s had meegenomen en daar ook van alles over kon vertellen. Zou hij ze zondag weer meenemen? Dat moet toch haast wel op dierendag.

Daarom de uitnodiging aan jullie allemaal: als je dier het leuk vindt om mee te gaan naar de Vluchtheuvelkerk dan is zij of hij hartelijk welkom; een knuffel meenemen kan ook.

Wij zijn benieuwd wat je weet over je dier: kan jouw dier horen, praten, proeven, voelen…

En weten jullie ook wat over de slang? Daarover staan verschillende verhalen in de bijbel. Wat oudere mensenkinderen weten dat vast wel en kunnen daar misschien iets over vertellen.

Wat denk je, gaat het ons lukken onze slangen te bezweren? Onze slangen? Jazeker je gaat er allemaal n maken.

Tot zondag en groetjes van de Meespeelvieringgroep

 

 

MEESPEELVIERING  5 september – OVERVLIEGEN Hugo de Ruiter en Startzondag

Meespeelviering 5 september 2020

 

Dag allemaal,

Na drie meespeelvieringen thuis, gaan wij met het verlangen de zomer in, om elkaar daarna weer in levende lijve te ontmoeten.

Er is geschreven en geknutseld aan elfjes, vogels, droomvangers en dromen in doosjes. Daar staan mooie beeldverslagen van op de Vluchtheuvelsite.

Het was voor onze commissie kunst en vliegwerk, lang peinzen, inspiratie vinden, soms te lang alleen, dan gelukkig weer een telefoontje of overleggen in de tuin, we wisten elkaar altijd weer te vinden en werden enthousiast over te vertellen verhalen en het zoeken naar een verbeelding ervan.

We hebben gemerkt dat de Vluchtheuvelzin ook op afstand leeft. Dat gaf vreugde en inspiratie.

Na de zomer delen we onze ervaringen heel graag met elkaar in de meespeelviering op 6 september. Dat wordt een extra bijzondere viering: Het is dan Startzondag n Overvliegen. Hugo de Ruiter vliegt over. Hij is nu 11 jaar, in de zomer wordt hij 12 en na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school. Hij zal zijn talenten dan verder gaan ontwikkelen en misschien wel nieuwe ontdekken. Alvast veel succes Hugo!

We wensen jullie allemaal een mooie zomer en daar past Hannie’s elfje nog wel een keer bij:

Vakantie                                                                                                                                      Lekker vrij                                                                                                                               In de tuin

Van alles te doen

Heerlijk!

Met heuvelse groeten, van Marjo, Hannie en Teeja

 

Meespeel/thuisviering 7 juni 2020

  

Liederen, teksten 1-10 (audio)

 

 

1 Begroeting

 

 

 

2 Lied ZW

 

 

 

3 Dialoog

 

 

 

4 Veni Creator

 

 

 

5 Die Chaos..

 

 

 

6 Bidlied

 

 

 

7 Voorbede

 

 

 

8 Lied 686

 

 

 

9 Zegen

 

 

 

10 Lied van Micha

 

 

 

Begroeting 7 juni 2020 

Goede morgen op zondag 7 juni 2020 in de Meespeelviering van de Vluchtheuvelkerk.

Of je het gelooft of niet, vandaag vieren we voor de derde keer meespeelthuisviering. Het begint al te wennen. In mei kwamen de vrije vogels overal vandaan gevlogen, per mail, per post. Ze zagen er allemaal even bijzonder en kleurrijk uit. Ze brachten groeten, troost en glimlachen. Dank jullie wel!

Ook bij het verhaal van vandaag hoort een vogel, namelijk een duif, en dromenvangers. Vogels en dromenvangers hebben we allemaal al bij de hand. Dit zijn hulpjes om eraan te denken dat iedereen kan dromen en werken aan een goede toekomst met de bemoediging als steuntje in de rug om de zomer door te komen.

Tot wij elkaar in september wellicht weer kunnen begroeten.

Bemoediging

Iedereen zal met vuur gezouten worden.  Zout is iets goeds. Als het zout zouteloos wordt, waarmee zul je het dan weer kracht geven? Heb zout in jezelf en leef in vrede met elkaar.

 

Dialoog Mattheus en Lucas bij de meespeelviering van 7 juni 2020 Thuis

Mattheus – Hannie/ Lucas - Teeja

M: Dat was een mooie gedachte van je Lucas, om Jezus pas veertig dagen na Pasen ten hemel laten opvaren. Die tijd hadden we ook wel nodig na zijn dood om weer wat geloof bij elkaar te sprokkelen. In onze geschiedenis gebeurde wel vaker iets dat veertig dagen duurde. Veertig is een mooi getal!

L: Ja dat klopt Mattheus, en vijftig ook! Daarom zal ik op de vijftigste dag na Pasen, wanneer wij het Pinksterfeest vieren, vertellen over de uitstorting van de heilige Geest. Dan is het voortaan dubbel feest met Pinksteren.

M:Ja, ja, we vieren al van alles met Pinksteren: het verbond met God, toen we de tien woorden kregen, die door engelen in alle zeventig talen van de wereld werden vertaald. En ’s kijken…wat vieren we verder ook al weer, o ja de Lenteoogst natuurlijk, ach Pinksteren het is altijd een prachtig en vrolijk feest, en nu komt de heilige Geest er ook nog bij Lucas? Wat een prachtige gedachte, hoe kom je er op!?

L: Kijk, die geest van God was er natuurlijk al, alleen dankzij Jezus ging de Geest weer waaien en  kregen wij de opdracht om in die Geest te leven, en er in alle talen van de wereld over te vertellen. En dat past precies bij het Pinksterfeest.

En dan die toespraak van Petrus, zo geweldig, die geeft nog eens extra gewicht aan dit feest

M: …de toespraak van Petrus, ja ik weet het weer, als hij zegt: Jullie weten toch waar onze profeten van droomden? Zij droomden van een wereld waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen, waarin volwassenen vrede maken, waarin de rijken hun rijkdom met de armen delen, gezonde mensen zich over de zieken ontfermen, sterke mensen niet bang zijn voor de dood.

L: Precies Mattheus! De profetie van Petrus die al eerder door de profeet Jol was gedaan. En weet je wat  ik denk: die droom wordt werkelijkheid, wanneer wij in de geest van Jezus leven. Dan komt het koninkrijk van God, vast en zeker. Amen.

M: Zo zij het Lucas, Halleluja!

Voorbede 7 juni 2020

Trouwe God,

Dankbaar zijn wij voor het Pinksterfeest dat de Geest weer laat waaien en het zout in ons opnieuw kracht geeft

Zo bidden wij

Wij bidden dat onze dromen en verlangens veerkracht hebben, waardoor wij moed houden en doorgaan, ook wanneer het leven soms schraler is dan wij hoopten

Zo bidden wij

Laat een geest van creativiteit in ons oplaaien om een nieuwe taal te spreken die iedereen verstaat. Waardoor het visioen werkelijkheid wordt waarin mensenkinderen onbezorgd kunnen spelen en in vrede met elkaar leven

Zo bidden wij

Want de adem van de Geest geeft nieuwe zin

Amen

Uitnodigen voor de zegen in eigen kring

Wie de wind voelt waaien en in beweging komt, Wie zaadjes plant en geduldig wacht op de bloei; De Geest van God bezielt ons en Allemaal ontvangen wij de zegen

Samen zingen:

God in ons midden, trek met ons mee, en zegen elk mensenkind dat u verwacht, Amen      

 

Dag allemaal,

 

Zijn jullie ook nog vol van het prachtige Pinksterfeest? Wij vonden het geweldig om te ontdekken wat er ook vr jezus allemaal al werd gevierd met Pinksteren.

Lucas en Mattheus vertellen daar samen over in de meespeelviering van 7 juni, nog n keer thuis. Tenminste, we hopen elkaar in september weer in levende lijve te kunnen ontmoeten. Nog even volhouden dus allemaal, en zaterdag 6 juni weer afwachten wie deze keer een tasje ontvangen. We kunnen alvast verklappen dat onze jonge mensenkinderen er zeker n krijgen.

De liturgie en alles wat erbij hoort komen weer op de site van de Vluchtheuvelgemeente, met heel veel dank aan Jaap, onze webmaster.

Er is weer veel te doen deze keer: Marjo vraagt je na te denken over je droom en deze vorm te geven tussen de lijntjes, h hoe kan dat nou, dromen tussen de lijntjes? Lees haar instructie maar en ga aan de slag en laat je vooral inspireren door de geest. En voor je het weet wordt je met vuur gezouten.

Hannie vraagt je om deze zomer Elfjes te maken, zoveel als je wilt, dit legt ze in de liturgie bij de mededelingen uit.

En Teeja vraagt of je alles wat je maakt, tekent, schrijft en verzint wilt sturen naar t@thetraining.nl Er komt vast weer van alles op de site en we bewaren jullie ervaringen voor de meespeelviering van 6 september.

We bedanken iedereen heel hartelijk die drie keer een Meespeelviering Thuis mee organiseerden en deden slagen. En we danken jullie voor je hartelijke deelname en het enthousiast delen van je ervaringen. We wensen jullie een fijne zomer en zien elkaar heel graag weer in september,

Tot op de Heuvel!

Tot slot een Elfje:

 

Vakantie

Lekker vrij

In de tuin

Van alles te doen

Heerlijk!

 

Een Heuvelse groet van, Hannie, Marjo en Teeja  Juni 2020

Reacties Meespeel/thuisviering 7 juni 2020:

We hebben weer een hele leuke ochtend gehad! Leonore’s droom was: een eigen regenboogeenhoorn, en Fiene’s droom was: een huis voor iedereen. Jens z’n droom was ietwat onduidelijk maar zal vast met ijsjes te maken hebben haha:-). 

Dank jullie wel weer!

Groetjes,

Jeroen, Annelies, Leonore, Fiene & Jens

Hanna Oosterlee: Bedankt voor het zand... ;)

 

Nelleke:

Meespeel/thuisviering 3 mei 2020 - Dromen van vrede, liefde en recht Lucas 19 : 45 t/m 48, Lucas 20 : 45 t/m Lucas 21 : 1 t/m 4 naar Nico ter Linden, ‘koning op een ezel’

 

 Lieve Mensenkinderen,

Wat hebben jullie ons verrast met je prachtige zelfgemaakte droomvangers op Palm-pasen. We konden niet bij elkaar komen en toch leek het even of dat wel zo was. Allemaal hebben we thuis ‘kerkje gespeeld’: verteld, geluisterd, iets nieuws gemaakt.

Dank voor de geweldige foto’s! Je kunt deze vinden op www.vluchtheuvelgemeente.nl Even zoeken naar ‘Palmpasen’ en dan zie je wat er is beleefd. De volgende viering valt in de meivakantie. We hebben wel eens meegemaakt dat toen alleen alle medewerkers van de meespeelviering er waren. Iedereen vierde vakantie, ver weg of dichterbij. Wij hebben toen, met zo’n 15 mensenkinderen, gevierd dat wj er waren en dat jullie vast weer terug kwamen.

Nu zijn we allemaal in de buurt, en kunnen toch niet samen komen. Wel gaan we met onze meespeelwerkers iets moois voor elkaar verzinnen.

Van wat Jezus, toen hij 12 jaar was, zo mooi vond, vindt hij weinig meer terug. Die prachtige tempel, vol van schitterend licht, lijkt veranderd in een rovershol. Dat wil hij veranderen, hij wil de mensenkinderen meenemen in de dromen van vrij-heid, vrede en liefde.

Onze mooie droomvangers helpen vast mee om die droom te vangen en vast te houden.

Sta allemaal maar klaar op 3 mei, je hoort en ziet ons!

 

Meespeel/thuisviering 3 mei 2020

 

Draaiboek:

Op het tempelplein, na Palmpasen

Voordat de viering begint kun je het lied 187 oefenen:

 

 

Dan lees je het Welkom en de begroeting en de Bemoediging:

 

 

 

Daarna Zingen lied 283 : 1 en 4, voor de ouden een melodie van vroeger, de jongen zingen het zo mee,

 

 

Het verhaal, naar, en uit: Nico ter Linden, Koning op een ezel

Jezus reed het plein op en stapte van de ezel af. Hij aaide hem over de kop. “dankjewel ezel, je hebt het goed gedaan, hier moet ik zijn”. Aan de twee discipelen vraagt hij goed voor de ezel te zorgen. En dan, dan is hij terug bij de tempel in Jeruzalem. Hij weet precies hoe mooi het daar was. Sinds zijn twaalfde jaar heeft hij verlangd naar de tempel met haar hoge witte muren, schitterend in het felle stralende licht van de zon. Maar nu, niets is daarvan over. Hij ziet dieren, vogels, opgesloten in kooitjes die veel te duur verkocht worden om te offeren, een kleine duif is onbetaalbaar voor de armen. Het is afschuwelijk wat hij ziet, het lijkt eerder een rovershol dan een huis waar God wil wonen. Hij wordt zo boos, woedend, hij gooit de kraampjes en tafels van de geldwisselaars omver en schreeuwt: wegwezen jullie, verdwijn! Verdwijn zelf, zeggen de kooplui en priesters. Dat gaat misschien gebeuren, zegt Jezus, maar nu nog niet. Want eerst wil ik zeggen wat er gezegd moet worden en doen wat mijn hand vindt om te doen. En de dagen hierna vertelt Jezus verhalen over liefde en vrede en vrijheid, en de mensen hangen aan zijn lippen.

Meespelen

Als je wilt maak je thuis een marktkoopkraampje met opgesloten dieren, (knuffels)

En dan spreek je af wie Jezus speelt, die zo boos wordt dat ie het hele kraampje omkiepert en de dieren misschien wel vrijlaat. Of je doet lekker om de beurt of je Jezus bent, het is namelijk heel leuk om boos te spelen. Ook is het heel leuk om te spelen dat je schrikt en er niets van begrijpt en roept wat doe je, ga weg met die gekkigheid, van de schrik word je ook boos voor je het weet. Alleen: wie ruimt al die rommel weer op, hoe wordt het weer gezellig in huis en de tempel? Misschien lees of hoor je het verhaal liever in alle rust en word je niet boos en schrik je niet en hoef je de troep niet op te ruimen. Alleen in je verbeelding gebeurt het dan allemaal wel. Je voelt de woede, de schrik, de ergernis. En je verbaast je over de laconieke reactie van Jezus: ja hoor, verdwijnen doe ik wel, alleen nu nog niet. Op welke toon zou hij dit gezegd hebben. En hoe kan hij weer rustig worden na zo’n woede uitbarsting en verhalen vertellen en doen wat nodig is. Misschien heeft hij eerst wel wat getekend.

Zingen: Runderen, schapen en duiven te koop (Lied 187 1-2-3-4),

 

 

 

Een vrije vogel maken: zie de instructie

  

Bij de tekening kun je ook wat schrijven als je wilt. Je eigen naam, of die van een ander, aan wie je dit wilt sturen of geven. Een groet, een gedachte, een idee over boosheid en schrik en vrijheid

 

Mededelingen en Collecten

Piano: Jesus le Christ

 

 

Over de bloemen – Rood wit en blauw

Bij deze kleuren denken we aan Kracht, Vrede en Feest van de vrijheid.

Over de traktatie

Trakteer jezelf vandaag op bitter en zoet. Bitter vertelt dat we de Vluchtheuvel en elkaar nog steeds missen. Bij de zoete dingen gaat het vooral om de kleur: paars, groen, geel; rood staat voor het temperament dat we soms, of zelfs vaak laten zien en horen! Geel en groen zijn lekker, maar je kunt je ook geel en groen ergeren. Bij rood, wit, blauw, oranje staan we stil bij het gedenken op 4 mei en het feest van 75 jaar vrijheid op 5 mei.

Over geloven en geven,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidlied

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden

Afgewisseld met, na: “Zo bidden wij” :                       

Heer, onze God, wij bidden om ontferming ,

 

 

 

 

 

Slotlied (Lied 283 1-4)

 

 

 

 

Zegen zingen, in eigen kring,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties msv 3 mei:

   Annelies

 

Nelleke

 

    Thijmen

Justus & Hugo

        Bart

 

 

Meespeelviering 5 april 2020 Palmpasen – Mattheus 2 : 19 t/m 23, Lucas 2 : 41 t/m 52

Reacties

      

   

 

 

 

Annelies van Rookhuijzen

Thijmen Kiers

Micha, Levi en Renze

 

Ries en Leny

Nelleke

Ati

 Justus de Ruiter

Dag allemaal,

Je kijkt vast al uit naar de meespeelviering van 5 april, dan is het Palmpasen.

En dan lopen we altijd een rondje om de kerk met de Palmpasenstokken. Deze keer gaan we dat met droomvangers doen, want dat past bij het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Alleen, we gaan al een poosje niet naar school en het is ook nog even beter niet naar de Vluchtheuvelkerk te gaan. Wij vinden dat jammer en hebben bedacht hoe we nu thuis Palmpasen kunnen vieren. Hoe we dat gaan doen? Daar hoor je gauw meer over en zie je binnenkort. Het wordt spelen en zingen, maken en verzinnen.

We wensen je vast veel plezier en hopen tot gauw weer op de Heuvel!

Groetjes van de meespeelviering commissie

 

Meespeelviering 1 maart 2020 Mattheus 2 : 11 – 16  - Luister naar de engelen

 

                                                 De drie koningen uit verre landen bij koning Herodes

Gelukkig waren er heel veel sterren toen de 3 koningen, van de einden der aarde, een pasgeboren koning zochten. En n grote, stralende ster wees hen de weg. Zo komen ze in Bethlehem, en daar beweegt de ster niet meer en stopt voor een huisje.

Zal er worden open gedaan? En wie vinden we daar dan? Wie krijgt die prachtige cadeaus, wat zit er in die pakjes?

En gaan ze dan terug naar koning Herodes, dat lijkt helemaal niet verstandig om te doen. 

Als je weer zin hebt in sterren kleren, trek maar lekker aan. En heb je misschien een dromenvanger, neem die dan ook maar mee.

Voor ons samen is er ook n hoor.

Dromen vangen, hoezo…dat  lezen en zien we vanzelf in het verhaal van vandaag.

Tot op de Heuvel!

Meespeelviering 1 maart 2020

 

Meespeelviering 2 februari 2020

 

Lieve mensenkinderen,

We waren als commissie bijzonder onder de indruk van jullie aanwezigheid, de laatste meespeelviering van 2019. De 1e advent is natuurlijk heel belangrijk, maar het Sinterklaasfeest ook! En wat doen jullie? Nemen de kadootjes gewoon mee naar de Vluchtheuvelkerk, natuurlijk, wat een goed idee. Kunnen de ouderen ook eens zien waar de jongsten mee spelen. Daarover gesproken: wat speelden jullie geweldig mee met verstoppen en zoeken en zakdoekje leggen.

Zoeken en vinden, wie geeft het op en wie houdt vol. Wat heb je daar eigenlijk aan, volhouden om een verborgen God te vinden….wel fijn misschien dat God zich daardoor iets minder eenzaam voelt? We laven ons in januari aan de kennis hierover van onze consulent Martin de Jong. We bezoeken hem dan in het Odensehuis, wat zou dat zijn? Wie en wat vind je daar?  

In de meespeelviering van 2 februari is er vast een nieuw verhaal dat hierover gaat.

En wat leuk dat jullie daar weer bij zijn! 

We wensen je een licht 2020!

De meespeelvierders

Meespeelviering 2 februari 2020

1e ADVENT meespeelviering 1 december 2019

Op 1 december vieren we 1 e advent, de 24 dagen voor kerst zijn dan begonnen. De eerste
kaars wordt aangestoken en hierna elke week n tot het kerstfeest. De 3 e kaars is rose, wat
zou dat toch betekenen? En de Adventskleur is paars, dat kun je zien aan de bloemen en
kleedjes. We spelen vandaag het verhaal van rabbi Baruch wat Nico ter Linden vertelt naar
aanleiding van Jesaja 9. Hannie heeft zich zo goed verstopt dat de zoekers het opgeven haar
te vinden. Ze gaan gewoon wat anders doen en vergeten haar. Diep teleurgesteld komt ze
tevoorschijn, ze maken het samen weer goed. Zo voelt God zich ook vaak vertelt dit verhaal.
Ja ik ben verborgen, en toch, met wat moeite kun je me vinden.
Je ziet ook dat mevrouw Tineke Maats een heel mooi beestje mag vasthouden, dit trilt en
maakt geluidjes, het was een Sinterklaas cadeau van Sofie en Emma.
We maken een heel bijzondere adventskalender van versierde bekertjes met verrassingen
daarin.
Fijne Kerst allemaal!

 

Meespeelvieringgroet

Meespeelviering 1 december 2019

 

        

Gedenken 3 November 2019

1 Samuel 3 – Een droom?

Dag allemaal,

Wat een feest toen Samuel werd geboren, het lekkers kon niet op. Als Samuel een kleuter is brengt Hanna hem naar de tempel. Hij groeit op en is nu bijna een voorbeeldige priester geworden. Dat kun je van de zonen van Eli niet zeggen, die doen alles wat niet mag. Hoe kan Samuel daar zo onverstoorbaar onder blijven en elke nacht lekker slapen? Nou deze keer wordt hij toch wel vaak wakker, wat is dat toch, de stem die hij hoort? En wat betekent het allemaal wat er wordt gezegd? Is dit goed nieuws of helemaal niet, en voor wie? Het liefst denkt hij er niet meer over na.  

Wij weten ook niet hoe ons leven verder zal gaan. We kunnen wel terugkijken op wat er allemaal gebeurde, en vooruit, naar wat wij verlangen. Alleen hier en nu, als wij even stilstaan, weten wij wat we voelen, wie en wat wij missen.

In de eerste viering van november gedenken wij dit. We branden een lichtje en delen met elkaar aan wie we denken en missen, wat ons stil doet staan, ons bezig houdt, misschien de adem beneemt, en voorzichtig weer stem geeft.

Kun jij je naam al schrijven? Dat komt in deze viering heel goed uit, en anders is er altijd wel iemand die je helpt.

Meespeelviering 3 november 2019

 

Meespeelviering 6 oktober 2019 1 Samul 1 : 19 t/m 1 Sam 2

De geboorte van Samul Als je wilt kun je het verhaal van Hanna en haar familie vast verder lezen. In deze viering leren we kleine Samul kennen. Misschien vind je het leuk om uit te zoeken wat de namen Hanna en Samul betekenen. Weet je wat jouw eigen naam betekent? Maar eerst gaan we beginnen!!!

Meespeelviering 6 oktober 2019

 

STARTZONDAG 1 SEPTEMBER 2019 MEESPEELVIERING IN DE VLUCHTHEUVELKERK

1 Samuel 1 : 1 - 19 – Vruchtbaar?

Dag allemaal, Hoera, we gaan weer naar de tempel, ik bedoel de synagoge, o nee de Vluchtheuvelkerk natuurlijk. Liet me even gaan door de tekening van Justus en zag nog allemaal vakantiekerken voor me, nu weer naar de Heuvel en daar beginnen we het nieuwe seizoen! En, wat neem je mee van je vakantie? Welke vruchten wil je met ons delen: een steen, een schelp, een druif, een foto, iets wat je daar vond of kocht? We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen. In het verhaal waar we dit seizoen mee beginnen is Hanna verdrietig, ze verlangt ernaar vruchtbaar te zijn, erbij te horen en er toe te doen. Ze is zo wanhopig dat ze nergens plezier meer aan beleeft. En dan, ineens…., ze eet weer en haar gezicht klaart op. Wat is er gebeurd?! We hebben ons deze zomer laten inspireren door onze consulent Martin de Jong.

Startzondag 1 september 2019

 

MEESPEELVIERING  2 JUNI – OVERVLIEGEN : Jozua 3 en 4 doortocht door de Jordaan

Dag Heuvelaren,

Heb je het al gehoord? Zondag vliegen we allemaal over!

Waarheen, dat weten jullie het beste. Om dit te markeren maken we een gedenksteen. Zodat je later nog weet waar je was, wanneer en met wie. Hoe oud je toen was en of je je naam al kon schrijven of misschien niet meer. Na de zomer horen we graag wat jullie hebben beleefd en neem maar iets mee van waar je was, iets wat je daar zag en niet wil vergeten.

Misschien kom je ook bij een rivier met stenen die je kunt zien en optillen. Of er staat zoveel water in dat je de stenen niet ziet. Hoe kun je zo’n rivier oversteken?

Tot zondag

Meespeelviering  2 Juni 2019

 

MEESPEELVIERING 5 MEI – FEEST VIEREN?

Numeri 22 : 36 t/m 41, Numeri 23 en 24 : 1 - 14

                 

Dag allemaal,

We zijn nog vol van de doop van Jens op zondag 14 april, ons jongste mensenkind op dit moment. Just van Es was helemaal uit het puntje van Groningen gekomen om hem te dopen, en wat doet Jens? Die slaapt heerlijk verder bij al dat water over zijn hoofdje, en wat werd hij toen mooi aangeraakt door opa’s, ooms en zusjes, n onze oudste Heuvelaar: Tineke Maats. En jullie waren allemaal prachtig met je Palmpasenstokken, wat een optocht! 5 mei is het natuurlijk feest, dan vieren we dat we vrije mensen zijn. En Bileam, hoe gaat het met hem, gelukkig zag hij de engel met het zwaard tenslotte. En nu? Koning Balak wil nog steeds dat Bileam het volk Isral vervloekt, maar wie is gezegend kun je toch niet vervloeken? Nou leg dat maar eens uit. We denken dat er veel geofferd gaat worden, lekkers en moois. Daar kunnen jullie goed bij helpen, dus zorg ervoor dat je op tijd terug bent van de meivakantie dan komt het vast goed in dit verhaal. 2 juni gaan we overvliegen. Weten jullie al waarheen? We vliegen vast weer alle kanten op in de zomer en hoe kom je dan terug? Misschien zijn we dan wel veranderd, of lijkt dat maar zo? We sluiten graag met jullie een geweldig meespeelseizoen af en verheugen ons op wat er komen gaat. Een vrolijke meespeelgroet!

De meespeelvieringgroep

Meespeelviering  5 Mei 2019

 

MEESPEELVIERING 7 APRIL CARNAVAL! NUMERI 22:22-36 De ziener Bileam

Wat hebben wij geweldig carnaval gevierd op 3 maart, de vorige meespeelviering.

Een goeie ezelin met Bileam erop, een top la l la la la la la la  lied, Louis speelde dat heel swingend, dat is hem wel toevertrouwd. En wat waren jullie prachtig verkleed! God genoot daar ook enorm van. Verder had hij vooral oog voor de bloemen en de ezelin, zag je dat? Over zien gesproken…Bileam noemen ze een ziener, nou vandaag lijkt ie wel stekeblind. Of is het voor ons ook moeilijk te zien wat er nou precies gebeurt.

Ik hoop dat de ezelin het uitlegt.  

We zien je graag!

Groetjes van de MeeSpeelViering groep

Meespeelviering  7 APRIL 2019

 

Zagen we dat goed? Brak Mozes het hart van God? Of deden wij dat? En wat was God’s hart koud, ijskoud, niet van steen was dit hart, maar van ijs! Oei en daar keilde Mozes dat prachtige hart, kapot, in twee helften op de keien. Zo boos was hij op ons. Toen zag je het hart trouwens wel meteen smelten dus het komt vast wel weer goed tussen God en het volk. En op dit moment trekt het volk weer verder, het beloofde land nadert. Bij Moab zijn ze al. Alleen zijn ze daar niet echt welkom. Koning Balak ziet het helemaal niet zitten met die vreemdelingen en is zelfs bang voor ze. Misschien kan hij Bileam voor zijn karretje spannen. Bileam heeft geen karretje maar een ezelin, en hij stapt graag meteen op om de koning te helpen. Alleen, tja hij kent die god van Isral, en hoe kan hij die nou eens zover krijgen dat ie dat volk kan vervloeken. Jammer dat God’s hart nu net is gesmolten. Zal het Bileam lukken? In ieder geval begeleiden wij hem, met zang en dans, als hij aan de tocht begint! Trek je mooiste carnavals-kleren maar aan!

Meespeelviering  3 maart 2019

 

De volgende meespeelviering is op 7 april – Numeri 22

Het leek zo veelbelovend voor Bileam te zijn toen hij vertrok op zijn ezelin. Het wordt alleen een hele vreemde en ingewikkelde reis. Wat gebeurt er toch allemaal en sinds wanneer kan een ezel praten?! En waar bemoeit die engel zich mee? Wij zullen ons er eens goed in verdiepen. Dan kunnen we elkaar in april vast uitleggen hoe het zit. Veel plezier allemaal met het verhaal over Bileam!

Groetjes van de meespeelvieringgroep

 

 

Vluchtheuvelmeespeelviering nieuws 3 februari 2019: Het gouden kalf (Exodus 32)

Dag allemaal,

We zijn er weer hoor, zondag 3 februari wordt de Heuvelklok geluid voor wie mee wil dansen rond het gouden kalf. Mozes is het er niet mee eens, maar ja dan moet ie maar niet zo lang op die berg blijven hangen in zijn onderonsje met God. Of misschien is ie wel voorgoed vertrokken of erger, is hem iets overkomen. En wij moeten dat zeker allemaal maar afwachten en vertrouwen op een god die we niet zien? Tijd voor iets beters.  

Je hebt vast wel gehoord dat we afscheid hebben genomen van Erica van Klinkenberg, medeoprichter van wat nu onze meespeelviering is. We zullen nog veel, en met een glimlach, aan haar denken. Over afscheid gesproken: hoorden wij nou dat Kees de Ruiter de kerkenraad verlaat? Hij lijkt toch tamelijk onmisbaar maar ja, na zoveel jaren trouwe dienst mag hij het wel wat kalmpjes aan gaan doen. Gelukkig blijft hij ouderling van dienst in onze meespeelviering, daar zijn we heel blij mee.

         Hugo de Ruiter

Onze vergadering begon wat moeizaam dit nieuwe jaar: Hannie is haar dierbare vulpen kwijt. Ze moet hem hebben verloren in de Vluchtheuvelkerk denken wij na rijp beraad. Wie hem vindt krijgt een dikke zoen en maakt Hannie reuzeblij. Het kwam wel helemaal goed toen Martin de Jong bij ons aansloot. Heerlijk om weer wat theologische input te krijgen.

Je ziet we zijn er weer helemaal.

Graag tot zondag!

Groetjes van de meespelers

Meespeelviering  3 februari 2019

 

Vluchtheuvelmeespeelviering nieuws 2 december 2018

Op 4 november hebben in het Gedenken weer lichtjes gebrand en met elkaar gedeeld aan wie we dachten en waar we bij stilstonden.

11042020.JPG (670652 bytes)

November 1991 was de eerste keer dat het gedenken een onderdeel in de dienst werd. Sindsdien is het uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie om met elkaar te delen wat we verloren zijn en wie we missen. Wat fijn dat er jonge en oudere mensenkinderen waren. We hebben elkaar nodig om weer verder te kunnen gaan.

En nu is het alweer december en vieren we de 1e Advent. Het volk is nog altijd in de woestijn en wil z graag eens iets lekkers eten, iets anders dan die eeuwige manna waar ze eerst ook blij mee waren, maar nu niet meer. Mozes moet iets doen vinden ze. Je kunt toch geen feest vieren met alleen maar manna? Of wel? Wat zou jij nu eens willen eten als je het voor het zeggen had, waar heb je nu echt zin in. Zou dat er zijn zondag? Kan Mozes dat regelen misschien? Of Hannie?

We zien je graag weer op 2 december, en vergeet niet: januari hebben we nog vakantie, de eerstvolgende meespeelviering is dan op 3 februari 2019

Meespeelviering  2 december 2018

MEESPEELVIERING 4 november 2018   -   Gedenken

Exodus 20 : 1 – 18

10071015.JPG (961599 bytes)

Och kijk nou toch, daar gaat ie weer, de ark. Hoorde je ook dat Aron het een schatkist noemde? Natuurlijk laat je die  niet achter, al blijft het een gesleep door de woestijn. Maar ja daar heb je Pio’s voor. Alsof het geen moeite is breken ze de heilige tent weer af, en op, en sjouwen de ark net zo lang mee tot de wolk weer stopt, en het vuur gaat branden. Hopelijk hebben we nu een goeie plek gevonden waar we een poosje kunnen blijven. En wie weet is dit zo’n bijzondere dag dat de ark wordt geopend en we er een schat uit kunnen halen. Welke beloften zitten daar toch allemaal in. We herinneren ons natuurlijk wel het n en ander, maar toch niet alles. Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? De tien woorden zeggen ons daar veel over. Wat ook alweer?

We zullen lichtjes branden om stil te staan bij wat, en wie, we ons herinneren, en misschien missen, en waar we naar verlangen en op hopen.

We doen dat samen, in de kring, alsof we een ketting zijn, en allemaal een schakel daarin die ertoe doet.

We zien jullie graag!

Meespeelviering  4 november 2018

MEESPEELVIERING 7 oktober 2018   -   Wolk en Vuur

Exodus 20 : 1 – 18 en 40 : 34 t/m 38 t/m 33

Zo de Startzondag zit er weer op. Jong en oud hebben elkaar ontmoet. Handen zijn er gemaakt en aan elkaar gegeven, of waren dat levensbomen met goede vruchten? Tja ik was er niet bij en heb wel de verhalen gehoord. De verhalen die mensen elkaar vertellen, de woorden, de beloften…wat denk je, kun je die altijd geloven? Om maar eens iets te noemen: wat zit er eigenlijk precies in de gouden ark? Ja de ark in de heilige tent. Waar we ook heen gaan, de ark gaat altijd mee. Vanwege haar kostbare inhoud. Weet jij nog wat die is? Woorden, beloften…welke ook alweer? Dat weten Aron (zie foto), de priesters en de pio’s, de priesters in opleiding. En wij weten het natuurlijk ook. Alleen, wat betekent dat nou helemaal. Kunnen we de ark niet gewoon eens laten waar die is, of vind jij ook dat ie steeds mee moet worden gedragen op onze reis? Het is toch wel een gedoe om die tent elke keer af te breken en weer op te bouwen? Pff.. en dan heb ik het nog niet eens over onze eigen tenten die we steeds meesjouwen, daar heb je echt je handen al aan vol. 

 09020034.JPG (416682 bytes) Aron

We horen en zien graag wat jullie ervan vinden Pio’s kom vooral, je kostuum ligt weer klaar. Ik zie op foto’s dat jullie er geweldig uit zagen! Tot snel!

Meespeelviering  6 oktober 2018

 

MEESPEELVIERING STARTZONDAG  2 september 2018   -   Samen verder     Exodus 40 : 1 t/m 33

Hee, daar staat Mozes voor de heilige tent. Wat zegt ie tegen ons? Oh horen we het goed, is het feest? O ja, dat is waar ook: 2 september FEEST!

Dat hadden we al vr de zomervakantie op de kalender genoteerd. Wat gaan we vieren eigenlijk? Nou Mozes zal het wel uitleggen. Feest betekent muziek en dansen en lekkers eten en drinken.

En wij horen erbij en we gaan elkaar weer zien. En we maken iets moois voor wie we vreugde toewensen. Heb je ook zin om weer te beginnen? Wij ook! En wat je aan moet? Maakt niet uit, daar zorgt Marjo wel voor.

Heb je ook de prachtige foto’s gezien, die Jaap heeft gemaakt van het overvliegen? Ze staan op de Vluchtheuvelsite. Louis oefent alweer dans- en zingwijsjes. Nolly denkt met haar bloemengroep diep na over feestbloemen. Hannie oefent op Mozes en Marja op Aron.

Teeja regisseert vanuit Noord-Holland. En wat er vooral toe doet is het geluid: Jan-Pieter en Frits, als we hen niet hadden was het stil en saai. Wel nodig ook dat de dienstdoend ouderling er weer is, zou dat Kees zijn deze keer?

En jullie zijn allemaal weer welkom om de zonen van Aron, n de gemeenschap met elkaar te zijn.

Tot dan!

Meespeelviering  2 september 2018

MEESPEELVIERING NIEUWS        -          Na het overvliegen

http://www.vluchtheuvelgemeente.nl/mozes5/06039041.JPG

Mooi h deze foto waarop je kunt zien hoe Floris de Ruiter overvloog, 12 jaar geworden en daar gaat hij, naar het voortgezet onderwijs en verder de wijde wereld in.

Hij kreeg een prachtig boeket met een paradijsvogelbloem daarin, de lievelingsbloem van Nolly, daarom kreeg zij ook een boeket met zo’n bloem…. Maar ik dwaal af. Floris kreeg nog veel meer, als je goed kijkt zie je een bijzonder lichtje bij de paaskaars staan, en hij houdt ook nog een stok vast en natuurlijk maakten we een herinneringsboek voor hem. En het belangrijkste: we staan allemaal om hem heen, oud en jong, net als toen hij werd gedoopt.

En nu hebben we lekker vakantie! Een lange zomer ligt voor ons, heerlijk.Even wachten nog, toch maar vast vergaderd weer, want hoe gaan we verder?Ja natuurlijk met Mozes, daarover zijn nog zoveel verhalen te vertellen. Ondertussen is de staf van Aron gaan bloeien met amandelbloesem. Die ligt als een mooie belofte in de heilige tent bij de ark met de 10 woorden.  

En als wij weer starten op 2 september hebben we echt wat te vieren hoor!De ontmoetingstent is dan ook klaar en Aron wordt tot priester gewijd.En iedereen die bij hem hoort ook. Een mooie priestertuniek krijg je dan aan. Daarvoor worden er nieuwe gemaakt, hoog tijd zegt Marjo, witte lakens zijn welkom! Dat wordt een geweldig feest! Oefen deze zomer maar vast een priesterdansje.

Je krijgt nog een uitnodiging hoor, zet het nu maar vast in je agenda: 2 september FEEST!

Zomerse groetjes van de Meespeelvieringgroep

 

Wij zagen mozes

6 MEI 2018 – OP WEG NA PASEN MET MOZES ARON EN MIRJAM – EXODUS 15: 1-22

ZINGEN EN DANSEN

We kijken met veel plezier terug op Paasmorgen, en de avonden daarvoor. Wat is er veel gebeurd. We kunnen het nauwelijks bevatten. De maaltijd, de doortocht, de woestijn met zoveel chaos. Echt, we dachten: dit is niet meer te ordenen, teveel draden zijn gevallen, die pak je niet meer op. En wat doen jullie? Al voor we het kunnen vragen gaan jullie alles opruimen en wordt wat we misschien kunnen doen weer overzichtelijk. Of je nu een stok maakte of niet, we konden weer verder. Oh happy day! Mooi zong de Cantorij dat h? Zag je dat het een Flashmob was? En dat Bart helemaal hip de solo zong? Ik werd er heel vrolijk van. Misschien wel net zo vrolijk als Mirjam toen ze veilig aan de overkant van de rivier waren gekomen. Ja klopt, dat is een Flashback. We hebben dan wel afscheid genomen van Mozes op Goede Vrijdag, maar zomaar weg is hij natuurlijk nooit. We gaan verder, en kijken terug op alle verhalen die bij Mozes horen.

          

               

                                        Illustratie: Hugo de Ruiter

Neem je herinneringen maar mee naar de Meespeelviering van 6 mei! Ik wou al zeggen groetjes en dag en tot dan! Maar nu heeft de Kerkenraad bedacht dat we veel verder vooruit kunnen denken en doen dan n maand. Twee maanden moet ook kunnen zeggen ze. Pas maar op straks worden het er meer, of een jaar, of jaren….

Meespeelviering  6 mei 2018

 

Dus dit stukje wordt langer want let op: 3 JUNI OVERVLIEGEN

Precies! Noteer het waar je maar kan en zorg dat je erbij bent! Welke van deze drie mensenkinderen vliegt over denk jij? Wie van hen is straks 12 jaar? Inderdaad: Floris de Ruiter! Als jonge kleuter was hij al in de Meespeelvieringen aanwezig. De laatste tijd speelt hij regelmatig een rol, zoals onlangs de jonge Mozes. Naar welke school zal hij nu gaan? En zou hij al weten wat hij later wil worden? We gaan het hem allemaal vragen en zullen een mooi feest voor hem organiseren. Kom erbij en vlieg maar mee.

Napaselijke groetjes van de Liturgiegroep Meespeelviering

Meespeelviering  3 juni 2018

Paascyclus 29, 30, 31 maart en 1 april 2018  

Op weg naar Pasen met Mozes en Natalie da Costa

Twee Meespeelvieringen zijn we al bezig met Mozes. We hebben zijn familie leren kennen, zjn, en het Egyptische volk.  In de paascyclus staat Mozes ook centraal. Op Witte Donderdag zullen wij de maaltijd vieren zoals die werd gehouden voor de uittocht van het Joodse volk. Op Goede Vrijdag wordt duidelijk dat Mozes het beloofde land niet gaat zien.  

 

wpe1.jpg (32878 bytes)

 

Op Stille Zaterdag is het eerst nog donker en stil. Tenslotte wordt het ook weer licht.

Op dat moment wordt er gejubeld op het hoogste Heuvelpunt, de Paasjubel. En dan is het Pasen en vieren we met elkaar de opstanding, een nieuw begin. Om 9.30 uur is iedereen welkom en staat er een heerlijk Paasontbijt klaar. Cantorij, pianist en meer muzikale verrassingen begeleiden deze viering. De Bloemengroep heeft een passende creatie gemaakt En wat betekenen deze draden en kralen aan een stok?

We gaan het samen beleven.

en enkele foto's ....

IMG_1030.JPG (219963 bytes) IMG_1036.JPG (303019 bytes)

 IMG_1110.JPG (282810 bytes) IMG_1058.JPG (271741 bytes) 

IMG_1105.JPG (253771 bytes) IMG_1101.JPG (326075 bytes)

IMG_1115.JPG (1032518 bytes) IMG_1117.JPG (1104381 bytes) 

IMG_1126.jpg (91170 bytes)  IMG_1113.JPG (284015 bytes)

    

 

Meespeelviering 4 maart 2018: Op weg naar Pasen met Mozes 

Exodus 2 : 11- 16 - Mozes, een Egyptische prins

Wat is het goed afgelopen met Mozes in dat rieten mandje! Hij was toch bijna verdronken. Nee, dat had zijn zus Mirjam vast niet laten gebeuren, alhoewel, wat kon ze doen? Wat een geluk dat de prinses,  Thermutti heet ze, vol ontferming dit kind wil redden. En Mozes’ eigen moeder, Jochebed, mag hem voorlopig voeden. Geweldig h.

Toch staat er boven dit stukje: Mozes, een Egyptische prins. Hoe gaat het verhaal dan verder. Hij vergeet zijn eigen volk toch niet? En in het Egyptische paleis: weten ze daar wel wie hij is? Weet hij dat zelf wel? En hoe kan het Pasen worden met dit verhaal?

De Cantorij oefent al flink op ‘Go down Moses’ en ‘O Happy Day’. Eindigt het wel zo vrolijk? Is er wel wat te vieren? Nou laten we niet op alles vooruit lopen. Pasen wordt het vanzelf. Eerst maar eens zien hoe Mozes opgroeit. Nu nog een baby en straks kleuter, tiener en man.

Denk je ook allemaal aan het inleveren van de druppel voor de doopslinger van Anna?! Zij wordt op de Palmpasen zondag gedoopt en rekent vast op onze druppelwensen. Druppels verkrijgbaar en inleveren bij Marjo. Tot zondag!

Meespeelviering  4 maart 2018

 

Meespeelviering 4 februari 2018  Op weg naar Pasen met Mozes en Natalie da Costa: Exodus 1 en 2 – Ik heb hem uit het water gered

 

Toen wij afgelopen december een eerste contact met ds. Natalie da Costa hadden reageerde zij met de woorden: “Pasen? Het is nog niet eens Kerst!” Al gauw begreep zij dat je, om Meespeelvieringen en een Paascyclus te organiseren niet vroeg genoeg kan beginnen. En voor we het weten is het Pasen. Inmiddels is de samenwerking met Natalie in volle gang. Zo heeft zij ook meegedacht over de eerstvolgende meespeelviering waarin Mozes een soort tweede geboorte, uit het water, beleeft. Deze lijn werken wij verder uit naar Pasen.

We beginnen bij baby Mozes. Net 3 maanden oud en hoor hem eens blren. Alsof ie het koud heeft, en honger en dorst. Durf jij te kijken waar dat geluid vandaan komt? Zus Mirjam maakt zich zorgen. En waar is de moeder van Mozes? En zijn broer, en zijn vader? We zullen de hele familie leren kennen.  

Meespeelviering  4 februari 2018

 

Meespeelviering 3 december 2017 – 1e Advent - Esther 7 en 8Donker en Licht

Illustratie: Hugo de Ruiter                                                            


Een eerste kaars wordt aangestoken. In al het donker wordt het licht. Niet voor iedereen misschien. Voor Haman kon het wel eens heel slecht aflopen allemaal. Zijn vrouw Zeres, heeft ook al door, dat haar man tegen Mordechai niet op zal kunnen.

Voor Esther en haar volk loopt dit verhaal misschien wel goed af. Zij mogen zelfs een nieuwe wet voorschrijven. Waarom zou je dan nog wraak nemen? Genoeg om over na te denken met elkaar.

Waar wij benieuwd naar zijn: als jij het voor het zeggen had en je mocht een nieuwe wet schrijven, wat zou daar dan in staan?

Heb je na het gedenken ook zo’n mooi bloemetje meegenomen? Wat waren er veel h, genoeg voor iedereen. En met een lichtje erbij voelde dat heel rijk. Misschien is dat iets om in een nieuwe wet te schrijven: zorg voor bloemen en licht, om kleur te geven aan wat ertoe doet en dat te delen met elkaar.

Meespeelviering  3 december 2017

 

Meespeelviering 5 November 2017 - Gedenken -Esther 6 - Wie wordt  geerd ?

Nou nou, wat kregen we een dreigende brief bezorgd de laatste keer. En waar zijn we veilig? Zo’n wet van Meden en Perzen geldt overal waar je komt. Zelfs Mordechai is in zak en as.

En Esther, wat doet zij? Etentjes organiseren voor de koning en die gemene Haman. Wat is ze van plan? Vandaag is het paleis in rep en roer omdat de koning niet kan slapen. Nou dan kunnen alle dienaren hun nachtrust ook wel vergeten. Hoe krijgen ze de koning weer in slaap? Weet jij wat zou kunnen helpen?

Als het weer rustig wordt in het paleis, in de stadspoort en in de stad Susan, gaan wij gedenken. We staan stil bij wie we missen, wat we verloren en waar we naar verlangen.

Daar branden we een kaars voor en zeggen woorden of zijn stil. 

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding brandende kaarsen bij gedenkenEn natuurlijk kun je weer een lichtje mee naar huis nemen, voor jezelf of om aan iemand te geven. Marjo is alweer een geweldig inspirerend lichtje aan het maken.

Zoals we ook iedere maand zo’n prachtig boeketje meenemen, om te geven aan iemand en

 

 

 

  Meespeelviering  5 november 2017

 

MEESPEELVIERING 1 OKTOBER 2017 – ALARM! – ESTHER 4 EN 5

 

 

Wat hebben we een mooie start met elkaar gemaakt. Er is met overgave geoefend in buigen, en dat had een geweldig effect! Haman was tevreden over ons. En alles zou pais en vree zijn als Mordechai nou maar had meegedaan aan die beweging. Hadden we hem maar kunnen overhalen om kalmpjes mee te buigen. Wij konden het toch ook, oud en jong, allemaal deden we mee. En waar we al bang voor waren: Haman pikt het niet, hij is diep beledigd dat er n man is die niet voor hem buigt. Razend maakt hem dat en hij zint op wraak. Dat belooft weinig goeds. Nu hij zo’n hoge positie heeft gekregen van de koning kan hij zomaar nieuwe wetten verzinnen. Wij houden ons hart vast.

Maar wacht eens even, we hebben Esther nog, zij is toch koningin, dan heb je toch ook wel wat te zeggen? Nou ja, Vasti werd zomaar ontslagen, al zei Floris dat je je vrouw niet kunt ontslaan, maar hoe dan ook, zij stond zomaar op straat.

Dus Esther zal heel strategisch te werk moeten gaan. Laten we maar goed met haar meedenken, wie weet helpt dat.

  Meespeelviering  2 oktober 2017

 

MEESPEELVIERING 3 september Een Nieuwe start ESTER 3

    

Waar heeft jullie veertje je heen gebracht deze zomer?  Fijn dat we nu weer naar de Heuvel vliegen om het nieuwe seizoen met elkaar te beginnen.

Zijn koning Ahasveros en koningin Esther nog zo vrolijk als op de foto hierboven en heffen ze het glas weer met ons?

Ach, jammer, we lezen dat oom Mordechai moeilijk doet, h jakkes moet dat nou, we waren net zo lekker aan het feest vieren en dat zou voor de Startzondag ook leuk zijn toch. En als Haman nu wat soepel zou reageren, maar nee dat lijkt hij niet van plan.

Je zult wel merken wat er aan de hand is. “Ik ben een Jood en buig voor geen mens” zegt Mordechai. Nou dat hoeft toch ook niet zul je zeggen, tja dat wordt toch zomaar heel ingewikkeld. Wij raden jullie daarom ook met klem aan om wel te buigen voor Haman. Hij heeft een heel hoge positie van de koning gekregen en kan zomaar beslissen wat er met je gebeurt. Dus als hij langskomt buigen hoor, zoveel moeite is dat toch niet.

Als we nou gewoon een beetje meewerken allemaal komt het heus wel goed met ons, ok? Dus maak je geen zorgen, gewoon komen en meedoen!

Meespeelviering  3 september 2017

 

FEEST 6 mei 2017 14.00 uur Meespeelviering 30 jaar!

 

Aan alle (ooit) Heuvelaars,

We nodigen jullie hartelijk uit om 30 jaar meespeelviering met ons te vieren op 6 mei aanstaande.

Alles krijgt nog vorm en daarover volgt meer informatie. Voor nu hopen we dat je deze datum kunt vastleggen in de agenda en is onze vraag:

Wil je een stukje schrijven, tekenen… over een herinnering die bij jou boven komt als het gaat over de kinderdienst, mensenkinddienst, meespeelviering.

Wat heb je meegemaakt, en mee vorm gegeven als commissielid, theoloog, overvlieger, illustrator, bloemenvrouw, muzikant, zanger, technicus, fotograaf, ouderling, heuvelaar…  en wat vind je waardevol om daarvan door te geven en eventueel op te laten nemen in ons herinneringsboekje.

Je kunt je herinnering n aanmelding voor deze middag sturen naar t@thetraining.nl of/en overhandigen aan Hannie, Marjo of Teeja. Alvast veel dank en graag tot ziens op 6 mei!

Hartelijke groet namens de commissie,

Teeja  

Meespeelviering 7 mei 2017 - OVERVLIEGEN - Esther 2: 18-23 

 04028027.JPG (753462 bytes)    04028037.JPG (553748 bytes)

Zondag 7 mei vliegen we over, allemaal! Als veertjes in de wind kiezen we onze richtingen. Hoe zal het verhaal van Esther verder gaan? Dat hangt natuurlijk ook af van de voorbereiding op zaterdag 6 mei. Hebben jullie de uitnodiging hiervoor gelezen? Komen hoor, dan kun je je eens flink bemoeien met het uitbeelden en vormgeven van dit verhaal.

Dus ja, wij weten het ook niet precies. Zou er een groot feest komen zoals in vers 18 staat? En dat we daarvoor dan allemaal vrij krijgen. We kunnen vast die geweldige poort weer gebruiken die Marjo heeft gemaakt. En Hannah in de gastrol als Esther, zou ze dat nog eens willen doen, of staan er andere meisjes te trappelen om in dat prachtige brokaatje van mevrouw Maats te stappen. Esther is dus koningin geworden en hoe zal het met haar gaan? Kan ze het volhouden, om niet te vergeten wie ze is, en waar ze vandaan komt, en het daar dan met niemand over te hebben? Wat heeft ze ns te zeggen?

Tot zondag, of zaterdag, of allebei!

We zien elkaar heel graag!

Groetjes van de Meespeelgroep  

Jubileum feest 6 mei 2017

 

Ester 2 : 1 – 18: Ester wordt koningin 

03057034.jpg (745275 bytes)

Wie zien we daar nu toch in die armoedige kleren rondscharrelen, dat meen je niet is dat koningin Wasti? O, dat is waar ook, ze is ontslagen als koningin. Ja dat kan zomaar gebeuren bij Koning Ahasveros. Zo ben je koningin en zo loop je te bedelen om een broodkorstje. En nu wordt Ester koningin? Wie is zij, waar komt ze vandaan? Dat staat allemaal in het boek Ester. Je moet maar eens zien of je de boekrol kunt lezen die we van mevrouw Maats mogen lenen, van rechts naar links lees je die, en in het Hebreeuws. 

Zal het met Ester net zo gaan als met Wasti? Haar oom Mordekai adviseert haar om voorlopig niets te zeggen over zichzelf, nou dan worden wij ook niet veel wijzer. Wat is haar geheim? Het kon nog wel eens spannend worden dit verhaal.

Wij zijn erg benieuwd, jullie?

Leuk elkaar weer te zien!

Meespeelviering  2 april 2017 (Ester 2)

Meespeelviering 5 maart 2017: Ester 1  

02055028.JPG (359701 bytes)

Wat was het een feest in Ninev, wat waren we blij dat we gespaard werden. We maakten van onze gescheurde rouwkleden slingers en hebben tenslotte zelfs Jona versierd. En hem natuurlijk hartelijk bedankt want zonder hem waren we nooit gered. Eerst gunde hij het ons niet echt maar later raakten wij toch verbonden met hem en hij met ons of ie wilde of niet. Van het feest in Ninev belanden we op het feest in de paleizen van koning Ahasveros en koningin Wasti. Wat heeft dat met Ester te maken zul je zeggen. Tja dat weten wij ook nog niet precies, het bijbelboek is naar haar genoemd maar in Ester 1 komt ze helemaal niet voor. We zullen haar vanzelf wel leren kennen. De koning en de koningin vieren een enorm groot en langdurig feest, alsof er aan het carnaval geen einde komt. Nu vieren ze dat niet met elkaar maar ieder apart: de koning met de mannen en de koningin met de vrouwen. En natuurlijk is iedereen in de mooiste feestkleding gekleed. Dus haal je zondagse kleren uit de kast en kleed je prachtig feestelijk aan. Als man of als vrouw dat maakt niet uit.

Meespeelviering  5 maart 2017 (Ester)

 

Meespeelviering 5 februari 2017: Jona 4

Lieve mensenkinderen,  

Bij de foto die je hier ziet denk ik vol heimwee aan Henk Beukema van wie wij afscheid namen op 3 januari. Net voor het nieuwe jaar overleed hij. Hij spoorde mij altijd aan om  illustraties bij deze stukjes te plaatsen en gaandeweg leerde ik dat te doen. En elke maand vroeg hij me vriendelijk om een stukje te schrijven, want anders kwamen wij niet in het Heuvelnieuws terecht. Natuurlijk ken ik de deadline voor ons (digitale) blad, maar wie maakt mij hier nu extra op attent? We missen Henk met zijn zo eigen manier om contact te maken.

Jona zou daar zomaar kwaad om kunnen worden. Om zijn pijn en verdriet te verbergen? We hebben natuurlijk weer flink vergaderd over het laatste hoofdstuk uit het Jonaverhaal. Het eind is nogal open. Hoe gaat het nu precies met Jona, hij is boos en God probeert hem over te halen iets milder naar de wereld te kijken. En dan… houdt het verhaal zomaar op.

Dus dachten wij: misschien hebben jullie een idee over wat Jona’s reactie kan zijn na God’s laatste tekst. Hierbij de vraag: lees Jona 4 en bedenk een eind aan dit verhaal.  

En als je denkt: ik heb wel wat beters te doen of heb hier geen zin in… een andere vraag:  waar zijn wij op deze foto? Je kunt het weten want we hadden het aangekondigd. Of je nu wel of niet Jona hebt gelezen en onze vragen kunt beantwoorden… je bent van harte welkom in de eerste meespeelviering in 2017!

Tot dan!

Meespeelviering  5 februari 2017 (Jona vervolg)

Meespeelviering 4 december 2016 - 2e Advent - 

Jona 3 t/m Jona 4 : 1

Lieve mensenkinderen,

Wat was het ontroerend om weer zoveel met elkaar te gedenken. En dank jullie wel dat je zo behoedzaam omging met die akelig moeilijke drijvende lichtjes, die als je niet uitkeek zomaar zonken en uitdoofden. Of te heet werden aan je hand. Nou dat het gloeiend heet was kon je goed zien toen aan het eind al onze lichtjes aan elkaar vast smolten, wat een mooi en bemoedigend beeld voor ons als Heuvelaars.

DSCF7566.JPG (860130 bytes)

Jona had het, net als wij, ook niet makkelijk, hij moest maar afwachten, drie dagen en drie nachten in de buik van een vis. God bedankte de vis hartelijk en zei dat ie Jona nu wel mocht uitspugen. H h, de vis was ook opgelucht. En Jona zat onder het zeewier. Kon hij de opdracht nu wel horen die hij kreeg? Hij ging wel op weg geloof ik toen ie het zeewier een beetje van zich had afgeschud. Heb jij enig idee wat Jona nu precies gaat doen?

En zal dit verhaal helpen in onze hoop en verlangen naar kerst?

Meespeelviering  4 december 2016 (Jona 2e advent)

DSCF7576.JPG (561683 bytes)

 

 

 

Meespeelviering  4 december 2016 (Jona 2e advent)

DSCF7576.JPG (561683 bytes)

 

Meespeelviering 6 november 2016GEDENKEN- 

Jona 2 : 2 t/m Jona 3 : 2