Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

VORMING EN TOERUSTING 2021

RONDOM HET GELE BOEKJE

Van de Werkgroep VIS

 

Video van de lezing van GJ Roest, over zingeving bij de jongere generaties  

 

Natriltijd

De coronatijd is voor velen een heel ingrijpende periode geweest. Eenzaamheid, beperkte bewegingsvrijheid en soms ook het verlies van dierbaren hebben een groot stempel op onze levens en op de samenleving gedrukt. Maar hoe blijf je eigenlijk staande tijdens dit soort stormen? Welke houding voorkomt dat je kopje onder gaat in turbulente tijden? Thijs Caspers, wandelfilosoof, schrijver en geestelijk verzorger, geeft in zijn inleiding een antwoord op deze vragen en schetst perspectieven die ons helpen anders te kijken naar wat de storm ons heeft gebracht. Thijs put hierbij onder andere uit het boek Natriltijd, van Riet J.M. Fiddelaers-Jaspers. Haar boek is geschreven voor iedereen die geconfronteerd wordt met stormen in het leven, voor mensen die moeten buigen voor een lot waarom ze niet gevraagd hebben. Na Caspers’ inleiding gaan we met elkaar in gesprek over onze eigen ervaringen in coronatijd.

Donderdagavond 28 oktober 20.00 uur, Vluchtheuvelkerk, Zetten

Odensehuizen

Hebt u er van gehoord? Odensehuizen. Dit zijn huizen die een veilige plek bieden aan mensen met dementie, huizen waar ook hun naasten welkom zijn om ervaringen met elkaar te delen en informatie uit te wisselen. Het is een veilige plek in het hart van de eigen gemeenschap, waar mensen met (beginnende) dementie zich thuis kunnen voelen. Ds. Martin de Jong, consulent van de Vluchtheuvelgemeente Zetten, zal een inleiding houden en ons informeren over de Odensehuizen. Daarna volgt een gesprek over het belang van aandacht, aanwezigheid en liefde en de betekenis van geloof, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken krijgt met dementie. Deze avond is bedoeld voor betrokkenen zelf, hun naasten, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Dinsdagavond 9 november 20.00 uur, Zendingslokaal, Hemmen

Filmcafé I

Het is weer zover! Na anderhalf jaar van strenge coronabeperkingen mogen we u weer uitnodigen om een film te komen kijken. Dit jaar worden er in het filmcafé twee films vertoond die het onderwerp ‘Adoptie en identiteit’ vanuit twee kanten belichten: vanuit het perspectief van het kind en de moeder. Op vrijdagavond 19 november is de eerste film aan de beurt: Lion (2016), een Australische film van regisseur Garth Davis. Een jongetje van 5 jaar in India valt in slaap in de trein en raakt zijn ouders kwijt. Via een weeshuis wordt hij ter adoptie aangeboden aan een echtpaar in Australië, dat hem liefdevol opvoedt. Als hij eenmaal volwassen is, kan hij niet anders dan op zoek gaan naar zijn wortels. Een hartverwarmende film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Rob Hoekstra, o.a. regisseur van theatergezelschappen, leidt de film in en verzorgt het nagesprek.

Vrijdagavond 19 november 20.00 uur, De Vloedschuur, Heteren

Zingen in de Advent

En dan is het alweer Advent. In ons Liedboek telt de rubriek “Adventstijd” 34 liederen. Niet al die liederen zijn even bekend. We willen ons daarom op de middag van Eerste Advent (zondagmiddag 28 november) al zingend voorbereiden en verheugen op Kerst. We zingen meer en minder bekende Adventsliederen, afgewisseld met adventsmuziek gespeeld op het mooie Van Vulpenorgel van De Rank in Zetten. Inleider en organist is Bert Wisgerhof, kerkmusicus van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Komt u meezingen en meeluisteren?

Alle activiteiten worden van harte bij u aanbevolen! U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com . Verdere informatie is bovendien te vinden op de site van het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl . Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,

 

R

 

 

.