Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

 

CANTORIJ

In 2023 is de Cantorij opgeheven. In plaats daarvan zingt een groepje ‘heuvelzangers’ op los-vaste basis regelmatig in diensten. Contactpersoon: Mieke van den Brandhof (miekevandenbrandhofhardeman@gmail.com)

 

Oud materiaal:

Text, letter

Description automatically generated

CONCERT 10-11-2019

Vanaf oktober 2016 was Jose Brands de nieuwe dirigente.

 

Afscheid Dineke als dirigente 26-12-2016

  

                                           

JUBILEUM VLUCHTHEUVELCANTORIJ   25 +

17 mei 2015 15.00 uur

Op zondag 17 mei vierde de Vluchtheuvelcantorij dat zij meer dan 25 jaar bestond. Om 15.00 wer een dienst gehouden waarin de Cantorij centraal staat. Just van Es, destijds een initiatiefnemer bij het oprichten van de Cantorij, zal voorgaan en zich met ons verdiepen in de vraag: ‘waarom geloof ik het wél als ik zing?’ Henk Heins is de organist en op hobo speelt Arie Rolloos.

Cantor is Dineke Hendricks, zij heeft de Cantorij 25 jaar geleid en samengewerkt met alle betrokken predikanten. Tijd voor een feestje!

Voorafgaande aan de viering oefent de Cantorij met leden van toen en nu, oud en nieuw repertoire. Een vijftal liederen worden in de dienst verwerkt. Andere liederen worden daarna uitgevoerd met begeleiding van Louis Tiemensma op piano en Chris Maan op contrabas. U bent van harte uitgenodigd voor de viering, en daarna een samenzijn met een hapje en drankje.

U bent van harte uitgenodigd voor de viering, en daarna een samenzijn met een hapje en drankje. De Cantorij repeteert oude en nieuwe liederen samen met zoveel mogelijk oud-leden. Noteer de datum vast in de agenda!

Commissie Vluchtheuvelcantorij 25+  

reunie cantorij

                                      

Kerstdiensten 2014

Meespeelviering  7 september 2014 (geroepen)

Intrededienst Mariska van Beusichem 21 april 2013

Kerstdiensten 2012 

Afscheid Martin 26 juni 2011

Faure 25 maart 2007 

 

  Pasen 2015