Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

VLUCHTHEUVELLEZINGEN 

2023

 

Heuvellezing door Paul van der Weerd over Euthanasie

Op zondag 3 september 2023 gaf Paul van der Weerd een heuvellezing over Euthanasie. Het was een mooie bijeenkomst. De presentatie is hier te bekijken, voor wie alles nog eens goed wil nalezen.

 

 

2022

 

De Vluchtheuvelkerk houdt in 2022 bijna elke maand een ‘Heuveldienst’

Al jaren organiseert de Vluchtheuvelkerk op 3 á 4 zondagochtenden een ‘liturgische lezing’, of ‘Heuvellezing’. Er zijn in de loop der tijd al heel wat meer of minder bekende, maar altijd aansprekende en inspirerende sprekers voorbijgekomen. Deze diensten komen altijd in de plaats van de reguliere dienst, van 10 tot 11 uur, en zijn, evenals alle andere diensten, uiteraard vrij toegankelijk voor iedereen. Dit jaar, en hopelijk ook daarna, gaat de Vluchtheuvelkerk een stapje verder: totaal 8 maal is er een ‘Heuveldienst’, steeds op de derde zondag van de maand. In deze diensten komt een spreker uitgebreider aan het woord dan in een ‘gewone’ preek, is er ook discussie, of vindt er een andere activiteit plaats zoals koorzang of dans. Meestal wordt het geheel omlijst door liederen en delen we een zegen voordat we na een uur weer naar huis gaan. Voor dit jaar staan alvast een geweldige serie Heuveldiensten op het programma, die we hieronder met enige trots kort toelichten.

 

 Wat staat er op het programma?

20 maart hebben we al een eerste heuveldienst gevierd. In deze dienst blikten gemeentelenden Ruud Schotman en Tineke Beukema, en Marianne Kok uit Wageningen terug op de Oecumenische werkkampen uit hun jeugd, en hoe dit ze gevormd heeft.

 

Peter Nissen is emeritus-hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit, Kerkgeschiedenis en Spiritualiteitsstudies in Nijmegen en Tilburg. In 2010 stapte deze belijdende katholiek over naar de Remonstrantse Broederschap. Hij was predikant in Oosterbeek. Wat bracht hem tot deze voor hem ingrijpende beslissing? En waarom keerde hij onlangs terug tot de Rooms-Katholieke Kerk? Wat deed deze zoektocht met hem persoonlijk? Peter Nissen wil hierover graag met ons van gedachten wisselen.

15 mei ontvangen we prof. dr. Peter Nissen in de Vluchtheuvelkerk.

 

Pieter Nijenhuis en Edy Valkenburg zijn dichter en muzikant uit onze eigen regio, en staan dicht bij de vluchtheuvelkerk. Ook Frits Sipman heeft in zijn leven veel mooie gedichten gemaakt. Samen met pianist Louis Tiemensma verzorgen Piet en Edy een Heuveldienst rond poezie. Is er nog plaats voor poëzie in onze tijd? Wie leest er nog een gedicht? Zijn gedichten alleen voor literaire fijnproevers? Kenmerken van poëzie zijn gedachten, woorden en beelden.

19 juni onderzoeken we dit in een ontmoeting met de Pieter Nijenhuis en Edy Valkenburg.

 

Marianne Thieme (1972) is medeoprichtster van de Partij voor de Dieren, voor welke partij ze van 2006 tot 2019 in de Tweede Kamer zat. Ze schrijft onder andere over dierenrechten. Thieme is lid van de Adventkerk en heeft zich in interviews wel uitgelaten over de dierenoffers in de Bijbel en over het vegetarisme van Adam en Eva voor de zondeval. In 2019 maakte ze een documentaire waarin de kansen van een plantaardige samenleving worden onderzocht.

18 september zal Marianne Thieme spreken in de Vluchtheuvelkerk.

 

Piet van Reenen begon in 1964 als politie inspecteur in Rotterdam.  Hij trotseerde na de rellen van de jaren zestig een verbod van de korpsleiding en ging in zijn vrije tijd sociologie studeren. Hij werd de eerste Nederlandse politieonderzoeker en combineerde dat werk later met functies als directeur van de Politieacademie en hoogleraar Politie en mensenrechten. Sinds 1972 woont Piet in Zetten, vanaf 2000 is hij zelfstandig adviseur op het gebied van de rechten van de mens en politie, voornamelijk in het buitenland. Piet heeft diverse boeken op zijn naam staan en publiceert met enige regelmaat een column voor NRC digitaal.

16 oktober zal Piet van Reenen onder meer vertellen over het spanningsveld tussen Actie en Reflectie bij de politie en daarmee in Piets persoonlijke leven.

 

Margrietha Reinders is predikant in Betondorp, Amsterdam. Zij is al lange tijd bezing met ‘Pionierswerk’ waar traditionele kerkgemeenten geen vanzelfsprekendheid zijn.  Reinders: “Het zijn bange tijden mijn God” Met deze woorden begint een dagboeknotitie van Etty Hillesum  uit juni 1942. Hillesum beschrijft daarin wat ze om zich heen ziet gebeuren in haar stad die meer en meer in de greep raakt van onderdrukking, schaarste, angst en ontheemding. Daar middenin beluistert ze de stem van God.

20 november neemt Margrietha Reinders ons graag mee op een luisteroefening om Gods Geest te bespeuren temidden van alles wat in verval lijkt te raken om ons heen.

 

Mariëlle van Beek heeft in haar jeugd altijd gedanst. Toen zij tijdens haar studie geneeskunde Meditation des Tanzes/Sacred Dance ontdekte, werd zij diep van binnen geraakt en wist al snel wat haar weg was: weer dansen, en wel met dansen die zijn ontstaan uit kennis van eeuwenoude symboliek. Zij geeft al ruim 20 jaar cursussen en opleiding in binnen- en buitenland. Meditation des Tanzes/Sacred Dance is een manier tot een dieper beleven van jezelf, een weg om steeds meer te worden wie je in wezen bent. Deze dansvorm biedt de mogelijkheid te ervaren dat  er meer is dan ik en de ander.

18 december geeft Mariëlle een korte inleiding en gaan we enkele dansen  met elkaar beleven, waarbij de symboliek van de dans wordt aangegeven.

 

Het Bachensemble Arnhem o.l.v. Thea en Pieter Endedijk voert Cantates van Johann Sebastian Bach uit op hoog niveau met een geoefend koor en professioneel orkest en solisten. Het koor doet dit veelal in kerkdiensten zoals dat Bach’s tijd de bedoeling was, waarbij de Lutherse liturgie de leidraad is. In Januari past onder andere de prachtige Cantate BWV 93: Wer nun den lieben Gott läst walten.  Niet eerder werd een volledige Bachcantate op zulk niveau uitgevoerd in een dienst in de Vluchtheuvelkerk.

29 januari 2023 wordt deze cantate uitgevoerd in de zondagse dienst in de Vluchtheuvelkerk

 

 

We zien er reikhalzend naar uit om u bij deze bijzondere bijzondere bijeenkomsten te ontvangen in d e Vluchtheuvelkerk, Bakkerstraat t/o nr 20, om 10 uur ‘s ochtends! Toegang is vrij voor iedereen, met een collecte bij de uitgang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Kruijt:  bartkruijt.private@gmail.com

 

TOT ZIENS!

 

-------------------------

 

 

Heuvellezing 21 november door Theo de Zwart: moeten we in de geneeskunde alles willen wat kan?

Medische ethiek is misschien zonder dat we ons ervan bewust zijn tegenwoordig bijna een dagelijks gespreksonderwerp. In ieder geval op zondagochtend 21 november in de Vluchtheuvelkerk te Zetten. Dan komt drs. Theo de Zwart, predikant, medisch-ethicus en geestelijk verzorger. Hij spreekt over vragen als: ‘Hoever mogen behandelingen, therapieën en medische onderzoeken gaan en wanneer is dit niet meer te rechtvaardigen ten opzichte van andere patiënten?’. ‘Is medisch experimenteren om gezond te worden altijd geoorloofd?’ Dat zijn vragen die niet alleen voor medici zijn, en niet alleen over leven en dood gaan. Het houdt ons allen regelmatig bezig. Uiteraard is het onderscheid tussen wat ‘mag’ en ‘niet mag’ nooit scherp, en heel persoonlijk. Theo de Zwart wil ons stimuleren in dialoog te gaan, aan de hand van concrete gevallen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen

Theo de Zwart is naast predikant met bijzondere opdracht in Geldrop-Mierlo, geestelijk verzorger en ethicus, ook docent aan de Radboud Universiteit en eigenaar van een organisatie- en adviesbureau. Hij is breed geschoold in zowel de verpleegkunde als de theologie en ethiek.

De vluchtheuvelgemeente (www.vluchtheuvelgemeente.nl) organiseert het komende jaar regelmatig een bijzondere bijeenkomst die afwijkt van een gangbare kerkdienst. Alle belangstellenden zijn op 21 november om 10 uur, maar ook op andere zondagen, meer dan welkom in de Vluchtheuvelkerk met haar licht en ruimte. De ingang van dit prachtige witte kerkje tussen de hoge bomen op een terp middenin Zetten vindt u tegenover het adres Bakkerstraat 20.

 

Liturgische lezing 19 september 2021 door Rob Schouten

Het is alweer een jaar geleden dat er in de Vluchtheuvelkerk een lezing werd georganiseerd op de zondagochtend. Eindelijk zal deze lezingenserie worden hervat. Op zondag 19 september is het zover. Dan komt schrijver, dichter en voormalig Trouw-columnist Rob Schouten.

Hoewel bij velen misschien het meest bekend van zijn columns, heeft Schouten een rijk oeuvre aan dichtbundels, waarvoor hij diverse prijzen heeft ontvangen. Daarnaast is hij actief geweest als docent, om het vak van de literatuurkritiek door te geven. Op 19 september zal Rob Schouten spreken over zijn eigen werk, en dan met name over de rol van Bijbel en religie daarin. Schouten is opgegroeid als kind van Zevendedagsadventisten. De lezing zal gaan over zijn poëzie en proza, van begoocheling door de ‘tale Kanaäns’ tot religieuze en existentiële twijfel, van bijbelvastheid tot agnostisch denken. Dit is een terugkerend thema bij veel schrijvers, ook in de Heuvellezingen-serie, en het blijft boeien hoe de literatuur beïnvloed is door de ontwikkeling die mensen hebben doorgemaakt in hun leven.

 

Liturgische lezing 20 september 2020 door Manon Ophoff

Door de coronacrisis zijn de Heuvellezingen, normaal enige keren per jaar op zondagochtend in de Vluchtheuvelkerk in Zetten, net als de reguliere diensten even stil komen te staan. Sinds kort worden er weer diensten en lezingen gehouden, met beperkte deelname en met veiligheidsmaatregelen omkleed. De Vluchtheuvelgemeente is blij om op zondag 20 september de bekende en bijzondere schrijfster Manon Uphoff te mogen verwelkomen. Haar in 2019 verschenen roman Vallen is als vliegen werd met grote lof overladen door recensenten, boekverkopers, schrijvers en lezers. Pas geleden ontving zij de Charlotte Köhler Prijs voor haar gehele oeuvre, maar in het bijzonder voor Vallen is als vliegen. Manon Uphoff is schrijver, scenarist en beeldend kunstenaar. Begeerte, haar debuut, werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs, de Anton Wachterprijs en de ECI-prijs. De roman Gemis, genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, werd bekroond met de Rabobank Lenteprijs voor Literatuur. 

Het onderwerp van deze eerste heuvellezing van 2020 zal zijn ‘De waarheid verlangen en haar vrezen’. Manon Uphoff zal op persoonlijke wijze de toehoorders meenemen in de volgende vragen: ‘In hoeverre verlang ik, of verlangen wij mensen naar de waarheid?’, ‘Wat zijn (mijn eigen) obstakels in de zoektocht naar de waarheid?’ en ‘Hoe ga je als mens om met die obstakels?’. Haar recente roman zal hierbij een leidraad zijn. De ‘waarheid’, over kleine of grote dingen, lijkt belangrijk en begerenswaardig, maar kan, zoals veel mensen ongetwijfeld ervaren, ook beangstigend zijn. Het is iets wat zowel gelovigen als ongelovigen bezig houdt.

Alle belangstellenden zijn dan ook welkom voor deze lezing op zondag 20 september in de Vluchtheuvelkerk, Bakkerstraat t/o nr 20, in Zetten. In verband met corona-maatregelen zult u bij binnenkomst geregistreerd worden, moet u uw handen ontsmetten en mogen er maximaal 80 personen in de kerk: vol is vol. Het is mogelijk te reserveren via emailadres bartkruijt.private@gmail.com met onderwerp: ‘Reservering lezing Uphoff’.

 

Liturgische lezing 17 november door filosoof René ten Bos

Op zondag 17 november komt René ten Bos in de Vluchtheuvelkerk spreken.  Het onderwerp van zijn lezing zal zijn “Staat ons eigen voortbestaan op het spel?” Als uitgangspunt neemt hij zijn laatst geschreven boek “Extinctie”. Met dit hoogst verontrustende essay over het begrip “uitsterven” neemt René ten Bos(1959) in stijl afscheid van zijn eretitel als “Denker des Vaderlands”. (2017 – 2019).

Extinctie gaat niet zozeer over het verdwijnen van het laatste exemplaar van een bepaalde soort, maar beschrijft veeleer een proces van “uitdoven”. Niet alleen het voortbestaan van planten en dieren staat op het spel, maar ook dat van onszelf. Hoewel het uitsterven van de mens filosofen van alle tijden heeft beziggehouden, kunnen we volgens Ten Bos ons eigen uitdoven niet los zien van dat van andere soorten.

René ten Bos is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is ook vader van twee kinderen, voetbal- en schaakliefhebber, columnist, poëzieminnaar en schrijver van “veel te veel boeken”.

Onze gastspreker beschikt over een toegankelijk taalgebruik, zowel in schrijven als in spreken. Hierin is hij soms wat tegendraads, maar wel duidelijk. In zijn boeken en lezingen zoekt hij regelmatig de actualiteit van tegenwoordig. Zijn werk kenmerkt zich vaak door zware thema’s, die hij meestal met humor en blijmoedigheid benadert.

De lezing is vrij toegankelijk op zondag 17 november om 10 uur in de Vluchtheuvelkerk, ingang tegenover Bakkerstraat 20 te Zetten.

 

 

Liturgische lezing 15 september 2019 door dichter Victor Vroomkoning

Zo’n drie maal per jaar verruilt de Vluchtheuvelkerk in Zetten haar kerkdienst door een lezing omlijst met muziek. Een inspirerende ochtend, waarbij de onderwerpen variëren van literatuur en muziek tot religie , politiek of wetenschap. Op komende zondag 15 september komt de dichter Victor Vroomkoning spreken. Victor Vroomkoning (1938) is stadsdichter van Nijmegen geweest en heeft zo’n 16 dichtbundels gepubliceerd. Hij dicht in ook in opdracht en werkt vaak samen met andere kustenaars, treedt op in jury’s en geeft workshops: een veelzijdig mens!

Het onderwerp van de lezing zal zijn ‘dichterlijk leven’. Vroomkoning zal dus vertellen over hoe hij door middel van zijn gedichten zichzelf onderzoekt, om zichzelf beter te leren kennen. Hoe dichten kan helpen om vat te krijgen op het bestaan en om je verleden te begrijpen. Dat is uiteraard erg intiem en persoonlijk, en de verwachting is dat deze spreker in een kerk tot een interessant gesprek kan komen, omdat mensen daar ook wekelijks op erg persoonlijke manier met tekst en verhalen bezig zijn.

De lezing is gratis (u kunt een vrijwillige bijdrage in een collectezak achterlaten) en van harte toegankelijk voor iedereen, van alle gezindten en niet-gezindten. Naast de lezing klinkt er muziek en gezang, er is gelegenheid tot vragen stellen en napraten onder het genot van koffie en koekjes. De lezing duurt van 10:00 tot 11:00 uur, en vindt plaats om 15 september in de Vluchtheuvelkerk, ingang tegenover Bakkerstraat 20, Zetten.

 

Liturgische lezing 16 juni 2019 Johan Lock:  Persoonlijk geloof, Groepsgeloof, Stadiongeloof

Onder deze titel gaat schrijver Johan Lock op 16 juni een en ander vertellen over de achtergronden en het ontstaan van “De erfenis van Adriaan”  en zijn gedachten delen over het spanningsveld tussen persoonlijke en collectieve overtuigingen, iets waarmee hij behalve in de kerk van zijn jeugd, ook in het voetbalstadion ervaringen heeft opgedaan.

Johan Lock:

“Mensen leven en opereren in groepen Dat biedt allerlei zekerheden en mogelijkheden . Het dwingt de leden van de groep echter ook om zichzelf te definiëren in groepstermen. Ben je eenmaal opgegroeid in een milieu waar geloof en kerk een grote rol spelen (of voetbal, of politiek, of materialisme), dan zul je je daar de rest van je leven toe moeten verhouden. Ik vind dat een vloek en een zegen tegelijk, zoals ik ook zowel de positieve als de destructieve macht van het collectief heb meegemaakt, zowel het vormende ervan als het misvormende: in de kerk, in vriendenkringen, in mijn werk op reclamebureaus en in het stadion.

Ik ben ook altijd nieuwsgierig naar verhalen van mensen die opgegroeid zijn in andersoortige radicale families. Mensen zoals ikzelf, die zich door het collectief bedrogen voelen, zijn daarna meestal een stuk individualistischer, waardoor afstandelijkheid, eenzaamheid en cynisme dreigen.

In mijn lezing wil ik proberen de balans tussen die uitersten te vinden.

Over de spreker:

Johan Lock (1962) is schrijver. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht en werkte bij en voor diverse reclamebureaus. In 2017 verscheen zijn – met de CLO Juryprijs bekroonde – debuutroman “De erfenis van Adriaan”. Hierin beschrijft hij zijn haat – liefde – verhouding met de bevlogen pinksterkerk, waarin hij opgroeide.

Hij is getrouwd en heeft twee zoons.

 

Liturgische lezing 11 november 2018: Paul van Tongeren over ‘Voltooid leven’.

Wat betekent het als iemand zegt: ‘Ik wil sterven’, of zelfs: ‘Ik wil gewoon sterven’? Kun je iets willen – de dood – wat je niet kent, niet kunt kennen? Is die wil, die wens, dan niet in strijd met een ander diepgevoeld verlangen, namelijk dat naar individueel autonoom handelen? Welke betekenissen schuilen er allemaal achter de op het eerste gezicht positieve kwalificatie ‘voltooid leven’? En geeft zo’n voltooid leven recht op hulp bij zelfdoding?

Over dit soort confronterende, existentiële vragen houdt de filosoof Paul van Tongeren op zondag 11 november vanaf 10 uur een lezing in de Vluchtheuvelkerk in Zetten. Met zijn essay Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven (2018) mengde Van Tongeren zich onlangs op een zeer toegankelijke, indringende en spraakmakende wijze in de levenseinde-discussie. Hij spreekt daarin geen moreel oordeel uit over mensen die de dood verkiezen boven het leven, maar hij plaatst wel, onder meer aan de hand van het denken van de kerkvader Augustinus van Hippo, van Friedrich Nietzsche en Hannah Arendt, de nodige vraag- en uitroeptekens bij de vanzelfsprekendheid van een aantal argumenten die in de levenseinde-discussie worden gehanteerd.

 

Over de lezinghouder:

Prof. dr. Paul van Tongeren (68) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen en Leuven. Eerder schreef hij onder meer Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst (2012), waarvoor hij de Socratesbeker 2013 won voor het ‘meest prikkelende en oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek’, en Mens-zijn doe je niet alleen (2017).

 

LITURGISCHE LEZING 16 septeber PROF. DR. FLORIS COHEN: Wat hebben religie en wetenschap eigenlijk met elkaar te maken?

Wat hebben religie en wetenschap eigenlijk met elkaar te maken? Kunnen we aan studie van de natuur een godsbewijs ontlenen? Waarom kreeg Galilei het precies aan de stok met de paus en met de Inquisitie? Had dat echt te maken met zijn stelling dat de zon in het middelpunt van ons zonnestelsel staat? Of was er iets anders aan de hand? Hoe ging Charles Darwin om met het conflict tussen zijn evolutietheorie en zijn godsdienstige opvoeding? En wat valt er, zelfs door een atheïst, in te brengen tegen de stelling van de bekende evolutionair bioloog Richard Dawkins, voorheen gelovig Christen, dat geloof wetenschappelijk nagenoeg bewijsbare onzin is, en nog kwaadaardige onzin ook? Hoe kan het dan dat er zoveel gelovige wetenschappers zijn geweest en nog steeds zijn? Voelt niet elk denkend mens zijn weten wel eens knagen?  

Over deze en veel meer andere vragen schreef de wetenschapshistoricus Floris Cohen het hooggeprezen boek Het knagende weten, dat twee jaar geleden verscheen. Dagblad Trouw omschreef het boek als ‘een bijzonder rijke ideeëngeschiedenis, (…) die soms leest als een detective’. En Elsevier schreef: ‘Cohen weet veel, gaat niet over één nacht ijs, kan het verwoorden en is ook nog eens wijs.’

Over en naar aanleiding van Het knagende weten spreekt Floris Cohen op zondag 16 september om 10 uur in de Vluchtheuvelkerk in Zetten. Prof. dr. Floris Cohen is hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Eerder schreef hij onder meer De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap, waarvoor hij de Eurekaprijs ontving voor het beste boek van het jaar 2007 dat wetenschap voor een breed publiek toegankelijk maakt.

 

LEZING 17 juni Heuvelezing Harry Hummels: Maatschappelijk ondernemen

Op zondag 17 juni geeft prof. Harry Hummels een lezing in de Vluchtheuvelkerk.Hij neemt hierbij als uitgangspunt het thema: “Maatschappelijk Ondernemen”.  

Harry Hummels (1959) is per 1 mei 2016 benoemd tot hoogleraar Sociaal Ondernemerschap aan de Universiteit van Utrecht. Daarmee heeft Utrecht een primeur:  de leerstoel is de eerste in Nederland op het gebied van ondernemingen en hun maatschappelijke kansen, uitdagingen en verantwoordelijkheden.  

“Kan een onderneming het oplossen van maatschappelijke vraagstukken bevorderen zonder het karakter van een onderneming te verliezen? Er wordt momenteel veel gesproken over maatschappelijk ondernemen zonder dat het helder is waar we het dan precies over hebben”.  

Hiertoe heeft HH de daad bij het woord gevoegd. Als initiator en medeoprichter is Le Souk d’Orient “overgenomen”. Dit is een restaurant in Museumpark Oriëntalis in de Heilig Landstichting en wordt gerund door statushouders. Aan de hand van dit voorbeeld laat Harry Hummels zien, dat een onderneming prima kan bijdragen aan integratie van vluchtelingen in onze samenleving. Dat gaat alleen niet zonder slag of stoot. Harry zal zeker ingaan op de “blauwe plekken”, die hij tijdens de wording van de onderneming heeft opgelopen (en nog steeds oploopt).  

Naast de lezing nodigt hij iedereen uit op zaterdag 16 of zondag 17 juni naar het Suikerfeest Festval te komen, dat Le Souk d’Orient organiseert in samenwerking met Oriëntalis.

 

LEZING 22 APRIL Heuvelezing Arno Setz: De Kunst en het slechten van onbegrip

Op zondag 22 april geeft Arno Setz een lezing in de Vluchtheuvelkerk. Hij kiest hierbij als uitgangspunt: “De Kunst en het slechten van onbegrip”.  

Arno Setz (1972) studeerde aan de Hogeschool der Kunst en aan de Sociale Academie. Zijn afstudeerproductie in 2000 was de theater-/filmvoorstelling “HET ELFENKIND”, een voorstelling over autisme.

Tegenwoordig is hij schrijver, theatermaker, acteur, festivalorganisator en artistiek leider. In 2011 ontving hij de Edese cultuurprijs voor zijn gehele oeuvre. Met voorstellingen over o.a. borderline, psychische kwetsbaarheid en autisme tourt Arno Setz door Nederland en België.

Over deze thema’s ontwikkelt hij kunstproducties, waarbij het gebruik van humor een geweldig middel blijkt te zijn om moeilijk bespreekbare onderwerpen invoelbaar te maken. Hij straalt de overtuiging uit dat kunst kan bijdragen aan een beter onderling begrip en meer verdraagzaamheid tussen mensen.  

Hoe kunst kan bijdragen aan meer begrip, vertelt Setz in zijn lezing. Arno Setz geeft aan dat hij zelf meemaakte hoe kunstervaringen hem hielpen om los te komen uit verstikkende milieus. Kunst leerde hem spelenderwijs om een nieuw perspectief en een bredere zin voor het leven te zien. Kunst als levenshouding. Open staan, nieuwsgierig zijn, verwonderen en blijven leren.

 

LEZING 19 NOVEMBER BART KRUIJT 

ZETTEN – Op zondag 19 november geeft Bart Kruijt (1959) een lezing in de Vluchtheuvelkerk. Zijn uitgangspunt zal zijn het nog niet zo lang geleden verschenen boek “Het Oerboek van de Mens”. Bart Kruijt is Wagenings onderzoeker klimaat en (Amazone) bossen.

Hij groeide op in een trots, maar warm en zeer betrokken atheïstisch/humanistisch gezin. Sinds zijn studententijd is Bart ook een fervent zanger in klassieke koren op hoog niveau. Dit wekte zijn latente interesse in religie. Aanvankelijk was deze interesse vooral verstandelijk en filosofisch, die van een buitenstaander. Maar sinds Bart in de Vluchtheuvelgemeente meedoet, ging dit steeds meer over in een gehechtheid en welbehagen bij kerk, gelovigen, geloof, ritueel, de Bijbel, muziek, de verhalen……… Hij leest er van alles over en zou best wel eens een boek willen schrijven. Maar al lezend, zingend en kerkbezoekend merkt Bart dat hij alleen maar verder van een samenhangende visie op God en mensen verwijderd raakt. Dus voorlopig blijft het bij zingen, vaak onbeholpen gesprekken en deze lezing.

Veel boeken en sprekers uit theologie en godsdienstwetenschappen behandelen de vraag wat er waar is van de Bijbel en de geloofsartikelen. We zagen er in de afgelopen jaren diverse voorbijkomen bij de Heuvellezingen van de Vluchtheuvelkerk, waaronder Den Heyer, Hendrikse en Van der Kaay. Dat leverde steevast fijne gesprekken en prikkelende ideeën op.

Recent verscheen “Het Oerboek van de Mens”, waarin antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel, beiden atheïst/agnost, op een boeiende wijze, vanuit een antropologisch gezichtspunt, uiteenrafelen hoe de Bijbel ontstaan is en waarom het zo’n ontzettend belangrijk en nuttig boek was.

Zo betogen ze onder andere dat de Bijbel in feite het product van vroege wetenschap was, met het doel de maatschappij voor onheil te behoeden.  En dat er meerdere godheden in de Bijbel te erkennen zijn.

Maar bij Bart Kruijt bleef na dergelijke verhalen een onbestemd, leeg gevoel achter. Er ontbreekt iets. Dit gevoel wil hij graag met u verkennen in de Heuvellezing van 19 november. Vragen die hij wil stellen zijn onder andere: Wat is de waarde van verhalen? Wanneer wordt een verhaal waarheid? Zijn we vrij een verhaal naar eigen goeddunken te gebruiken? Hoeveel gezichten heeft God?

Samen  gaan we zoeken naar antwoorden. Een overtuiging vooraf is niet vereist.

Omdat het zondagochtend is, klinkt er ook muziek en sluiten we af met een zegen, ongeacht de conclusies van deze lezing.

 

Lezing 17 september 2017: Ben Manusama

Zondag 17 september komt Ben Manusama als gastspreker naar de Vluchtheuvelkerk in Zetten. In zijn lezing zal hij vooral spreken over de rol die zijn leven en zijn kunstenaarschap spelen in de context van een gemeenschappelijke na-oorlogse Nederlands-Molukse geschiedenis.

Ben Manusama (1957), Delft, opgegroeid in Ridderkerk, waar begin jaren ’50 een groep militaire politie Molukkers terechtkwam in het zg. kamp Q. Hij volgde een opleiding tekenleraar aan de NLO (Nieuwe Leraren Opleiding) Delft en een opleiding HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Tevens de opleiding Ontwikkelingsgerichte Coaching. Ben is begonnen als tekenleraar. Vanaf 1995 is hij opleidingsdocent aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Beeldend kunstenaar sinds 1981.

UNFINISHED BUSINESS. Zo definieert kunstenaar Ben Manusama zijn verhouding tot zijn persoonlijk verleden. Een belast verleden. Door zijn achternaam en Molukse achtergrond is Ben onderdeel van een complexe geschiedenis, die hem als een veenbrand achtervolgt, denk aan de gewelddadige kolonisatie van Indonesië, het onvrijwillig verblijf van de Molukkers in Nederland en de treinkapingen.

Als Molukker voelt Ben Manusama zich een gevangene van een ingewikkeld proces. Zijn manier om daarmee te dealen is door kunst te maken: krachtige, emotionele en grimmige schilderijen en tekeningen.

De expositie “UNFINISHED BUSINESS” van Ben Manusama, die op 3 juni jl. van start ging in Viktor Laurentius Gallery in Den Haag, heeft veel losgemaakt. Niet alleen wapperde de RMS-vlag  ruim zes weken boven de Hofvijver, een breed internationaal publiek schuifelde dagelijks langs de indrukwekkende werken van Ben. Wat naar voren kwam, is begrip voor de pijn van de Molukkers en interesse in wat er nu werkelijk gebeurd is.

Het werk van Ben maakt een dialoog mogelijk.  

http://teunisbunt.blogspot.nl/2017/09/lezing-ben-manusama.html 

 

Lezing 11 juni 2017: Bas de Gaay Fortman: Moreel erfgoed op de Heuvel

Op zondag 11 juni spreekt prominent oud-politicus Bas de Gaay Fortman (PPR, GroenLinks) in de Vluchtheuvelkerk in Zetten naar aanleiding van zijn vorig jaar verschenen boek Moreel erfgoed. Koers houden in een tijd van ontwrichting. Dat boek bevat niet alleen (politieke) herinneringen, maar de De Gaay Fortman richt zich ook en vooral op de toekomst. Hij beschrijft zijn persoonlijke ontwikkeling naar een geloof dat godsdienst overstijgt, maar er niet los van staat. Hij wil, in navolging van paus Franciscus, nadrukkelijk geloven dat anderen goed zijn, en hij pleit voor een (her)waardering van burgerdeugden, die volgens hem een tegenwicht kunnen bieden tegen het tegenwoordig alom aanwezige vijanddenken. In de woorden van de apostel Paulus: het gaat om alles wat edel, zuiver, lieflijk, welgevallig, waar en rechtvaardig is. Het zijn waarden die niet alleen in de kerk horen te triomferen, maar die ook de pluriforme democratische (rechts)staat stutten, algemene deugden, beginselen, waarden en normen die nooit exclusief met één bepaalde geschiedenis, religie en volk kunnen worden verbonden. Bas de Gaay Fortman neemt hiermee een krachtig standpunt in in een debat waarin ook de kerken uitdrukkelijk van zich moeten laten horen.  

Prof. mr. dr. Bas de Gaay Fortman was in de jaren 1971-1977 lid van de Tweede Kamer voor de Politieke Partij Radikalen (PPR), waarvan vijf jaar als fractievoorzitter. Onder zijn leiding behaalde de partij in 1972 een spectaculaire verkiezingsoverwinning, waarna de PPR een van de progressieve steunpilaren werd van het kabinet-Den Uyl. Van 1977 tot 1991 was De Gaay Fortman lid/fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PPR/GroenLinks. Na de fusie van PPR, PSP, CPN en EVP in 1990 tot de partij die we nu kennen als GroenLinks bleef De Gaay Fortman prominent partijlid.

De Gaay Fortman was onder meer buitengewoon hoogleraar ontwikkelingseconomie aan het Institute for Social Studies in Den Haag. Hij is sinds 2000 hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens aan de Universiteit van Utrecht.

 

Lezing 23 april 2017: Jan Rot, muzikant en hertaler

 

De welbekende Nederlandse pop-liedjeszanger en tekstdichter Jan Rot komt naar de Vluchtheuvelkerk in Zetten voor een lezing in de serie ‘Heuvellezingen’. Bij klassieke-muziekliefhebbers is Jan Rot vooral bekend of berucht door zijn ‘hertaling’ van de Mattheuspassie. Maar hij heeft veel meer in zijn mars! “Elke dag 10 teksten lezen van Jan Rot en je bent maanden gelukkig,” schreef de Volkskrant over de bundel #Stopdetijd waarin al Jans popteksten en vertalingen die de afgelopen 40 jaar door hem of anderen op plaat gezet. Bijna zevenhonderd titels. En daar zaten de klassieke hertalingen nog niet eens bij, waaronder zijn Opus Magnum, de hertaling van de Mattheuspassie, waarmee hij voor Pasen 2006 vriend en vijand verraste, en Bach voor het eerst bovenaan de Mega Album Charts liet staan. Over dat werk gaat hij het deze zondag zeker hebben, “en”, schrijft Jan, “hoewel ik mijn verhaal altijd laat afhangen van de opkomst en wie er voor me zit, wil ik zeker vertellen over de geest achter het werk, hoe ik dit 18e eeuwse Barok-Christelijk geloofsgoed probeerde universeel te maken voor gelovige en niet gelovige, zonder aan kracht in te boeten. Waarbij je op den duur zo in hogere sfeer raakt dat het voelt of Bach naast je bureau staat en met een dikke wijsvinger even iets aanwijst wat jij niet hebt gezien, waardoor je weer dagen verder kunt. Maar we doen ook andere dingen. Ik neem mijn gitaar mee, en zal in ieder geval mijn Annie Mg Schmidtprijs lied zingen."  

Jan Rot is een enthousiast en gedreven verteller, met veel liefde voor taal en muziek bij wie ook altijd wat te lachen valt. Uw vragen en bedenkingen bij zijn Mattheuspassie kunt u hier aan Jan kwijt!  

verslag

Jan Rot op de Heuvel 23 april 2017

Wat aangekondigd was als een lezing in de Vluchtheuvelkerk door Jan Rot werd een bevlogen en boeiend betoog  over zijn hertaling van de Mattheus Passie in het Nederlands.

Jan Rot is al 40 jaar actief in de muziek, als popmuzikant, zanger, componist en tekstdichter. Pasen 2006 werd zijn “Rot-Mattheus “ voor het eerst uitgevoerd in de Anton Philipszaal in Den Haag.

Hij vertelde over het enorme karwei, het proces waar hij doorheen ging, de zoektocht naar de bronnen van de Mattheustekst, de vergelijking met de andere evangeliën. Hij verdiepte zich in de gebruiken van die tijd, de methodes die de toenmalige heersers, de Romeinen, gebruikten om “misdadigers” te straffen. Zo werd vertalen met recht “hertalen”. Soms met grote vrijheden in de tekst, die natuurlijk ook weerstand opriepen.

Jan schrijft daarover in zijn  “Dagboek Mattheüs” dat hij zich tijdens het proces realiseerde: “........Dit wordt een andere Mattheus, een nieuwe Mattheus. Ik ben geen vertaler, ik ben een apostel.”  Jan vertelde, Jan zong, wij als gemeente zongen een hertaald koraal (zonder orgel) en genoten ook van de humor waarmee hij zijn verhaal vertelde. Ontroerend vond ik het einde van zijn verhaal, waarin hij heel persoonlijk was. Op bezoek in ‘Bach’sThomaskirche in Leipzig liet hij zich uiteindelijk overrompelen door de echtheid van het Avondmaal dat daar gevierd werd, en gaf hij het oude dametje naast hem toch nog de hand.  

Achteraf realiseerden we ons hoe treffend Jan Rot de essentie van de Vluchtheuvelgemeente verwoord had:  historisch en theologisch geboeid, zoeken naar de inhoud en betekenis van soms moeizame teksten, confronterende zaken niet uit de weg gaan, dat mooi en esthetisch verwoorden, liefde voor authentieke muziek die ‘klopt‘, openstaan voor waar het mysterie binnenkomt, zoeken naar nieuwe wegen...

Na afloop waren we in de gelegenheid hem te ontmoeten en kon je o.m. zijn boeiende dagboek en CD’s kopen. Op verzoek sloot Jan af  met het mooie en ontroerende lied waarmee hij in 2015 de Annie M.G. Schmidtprijs won: “Stel dat het zou kunnen”.

Het was weer een “Heuvellezing “met een sterretje, wat ons betreft ****

Atie Huygen en Bart Kruijt

 

Lezing 20 november  2016 Saskia van der Jagt “ Het raadsel van het kwaad”

 

Saskia van der Jagt is geboren in 1960, in Rotterdam. Na het afbreken van haar studie natuurkunde werd zij verkoper van groot defensiematerieel bij een Chinees bedrijf. Onder het pseudoniem Eva Maria Staal schrijft zij korte verhalen voor Hollands Maandblad en De Gids. Haar debuutroman “Probeer het Mortuarium werd op 14 maart 2008, op advies van de Commissie voor schone letteren, bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt prijs va Maria Staal publiceert korte verhalen in voetbaltijdschrift Hard Gras, en recensies en opiniestukken in Vrij Nederland, HP de Tijd en de Volkskrant. Sinds 2011 maakt zij, samen met Micha Wertheim en Paulien Cornelisse, deel uit van de redactie van het theaterprogramma "Echt Gebeurd”.Samenvatting voordracht: Is wat wij als “kwaad" ervaren werkelijk “kwaad"? Bestaat er ooit consensus over de definitie ervan? Waarom willen we zo graag van het kwaad af? Kunnen wij wel leven zonder het kwaad?

http://teunisbunt.blogspot.nl/2016/11/lezing-saskia-van-der-jagt.html

 

Lezing 18 September

Op 18 september houdt Colet van der Ven de lezing Colet van der Ven is freelance-journaliste. Zij schreef het boek: Het kwaad en ik en presenteert de IKON-tv programma’s De Nieuwe Wereld en De Nachtzoen.

Zij studeerde orthopedagogiek en werkte een aantal jaren in de hulpverlening o.a. in een jeugdgevangenis in Amsterdam en voor de zusters van Moeder Teresa in India en Haïti. In 1985 maakte ze de overstap naar de journalistiek. Sindsdien werkt ze voor radio en televisie en schrijft ze interviews en reportages voor landelijke dagbladen en tijdschriften.

Thema van de lezing:

Het menselijk kwaad. Een persoonlijke zoektocht naar de wortels van geweld. Hoe komt het dat een kind uitgroeit tot dader van een misdrijf? Bestaat er een verband tussen pesten en genocide? Wat zijn de mechanismen achter vernederen, pijnigen, moord en doodslag? En niet te vergeten: hoe kunnen we ons weerbaar maken tegen de destructieve neigingen in onszelf?

http://teunisbunt.blogspot.nl/2016/09/lezing-colet-van-der-ven-de-wortels-van.html

 

12 juni 2016: Roos Blufpand

‘’Kleur is als een spiegel

Elke dag een nieuw gezicht

Juist als je denkt dat je jezelf herkent

Verandert het licht’’

Op 12 juni zal Roos komen vertellen over haar kijk op de wereld, op zichzelf en op de mensheid. Als 23e jarige dame is zij zich er maar al te goed van bewust dat ze bij lange na niet alles geleerd en ontdekt heeft: ze weet enkel en alleen dat ze haar lessen en ontdekkingen zo eerlijk mogelijk wil delen middels liedjes en muziek. En daar zal ze over vertellen.

Volgens Roos Blufpand (www.roosblufpand.nl) liggen liedjes overal voor het oprapen. Verscholen in het wit van de ogen van mensen of verstopt in een grijs en grauw industrieterrein. Sommigen zullen Roos kennen als het meisje dat kleine gevoelige liedjes zingt vanachter de piano, anderen zullen juist haar wilde kant al eens ontmoet hebben. Roos verbaast. Ze raakt, is klein en daardoor juist heel groot. Het is zoals het is. En die kwetsbaarheid maakt Roos zo sterk. Haar tweede album Hoe dan gaat over het onvermogen de wereld te kunnen redden. Want hoe kan zij de mensheid bijstaan en tegelijkertijd een kater hebben van gisteravond? Hoe kan zij kritisch blijven zonder die o, zo fijne roze bril af te zetten?  

http://teunisbunt.blogspot.nl/2016/06/lezing-roos-blufpand.html

 

10 april 2016: Henk Heins 

Op zondag 10 april geeft Henk Heins In samenwerking met de canterij olv Dineke Hendricks de heuvellezing. De ontwikkeling van de Kerkmuziek door de eeuwen: psalmen en liedboeken. Twee jaar geleden gaf onze organist Henk Heins al een heuvellezing over de ontwikkeling van de kerkmuziek. Hij liet toen vroege muziek horen en vertelde over de oorsprong. Henk Heins toonde zich, naast virtuoos en kundig organist, ook een groot kenner van de kerkelijke tradities en de ontwikkeling daarvan. Er is zoveel te vertellen dat één lezing niet genoeg was. Daarom hervat Henk op 10 april, tijdens kerktijd om 10.00 uur, zijn verhaal. Dimaal zal hij zich concentreren over de oorsprong en ontwikkeling van de psalmen. Beginnend bij het gebruik in de Joodse religie zullen we zien hoe psalmen bij de christelijke kerk terecht kwamen. Daarna horen we over de daaruit voortvloeiende berijmingen en liederen in opeenvolgende liedboeken tot in het heden. Henk Heins zal zelf een en ander op het orgel illustreren

 

22 november: Edward van der Kaaij

Een goddelijke vonk op de Heuvel

Op zondag 22 november houdt ds. Edward van der Kaaij in de Vluchtheuvelkerk te Zetten een lezing over de (vermeende) historiciteit van Jezus. In 2014 baarde ds. Edward van der Kaaij, predikant van de hervormde Vredeskerkgemeente te Nijkerk, opzien met zijn boek De ongemakkelijke waarheid van het christendom. De echte Jezus onthuld. In dit boek verdedigt hij de onder gelovigen en wetenschappers omstreden stelling dat de historische Jezus nooit heeft bestaan. De figuur van Jezus is in zijn optiek een mythe, en daar zouden we als gelovigen genoeg aan moeten hebben. Het gaat erom dat gelovigen ontdekken dat Christus in henzelf bestaat. Want in al wat leeft zit levenskracht, een goddelijke vonk, ook in dieren. Het is volgens Van der Kaaij de opdracht van de mens die vonk te ontdekken.

In hoeverre is Van der Kaaijs stelling houdbaar? En als zij bewijsbaar is, wat betekent zij dan voor de historische godsdienst die het christendom pretendeert te zijn? Wat betekent zij voor de manier waarop wij het evangelie lezen en wat voor onze geloofsbeleving? De Deze vragen zullen centraal staan op 22 november in overdenking en discussie.  http://teunisbunt.blogspot.nl/2015/11/lezing-edward-van-der-kaaij.html

20 september- Klaas Hendrikse

Geloven in een God die niet bestaat.

De meeste mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God min of meer automatisch betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Maar in meerderheid hebben ze dat allang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Mijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de bijbel in de hand geef ik atheïsten gelijk –God bestaat nietwijs ik met een beschuldigende vinger naar de kerk, en beweer ik dat wat in kerken God wordt genoemd een historisch misverstand is: die God heeft nooit bestaan. De meeste kerken zijn gebouwd op een heidens fundament. Daarna wordt het wat vriendelijker en zal ik toelichten wat ik versta onder “geloven in een God die niet bestaat”. Met bijbelse steun benoem ik God als “wat meetrekt met mensen die onderweg zijn”. Daarom zeg ik dat God niet bestaat, maar gebeurt, of gebeuren kàn. Daar zijn mensen voor nodig, zonder mensen is God nergens. Dat houdt God ook met beide benen op de grond als “iets wat groter is dan wij maar er zonder ons niet kan zijn” 

http://teunisbunt.blogspot.nl/2015/09/lezing-klaas-hendrikse.html 

 

14 juni Lezing Liesbeth Labeur: Hoort en ziet! Van woord naar beeld

Liesbeth Labeur groeide op in een orthodox christelijke omgeving. In haar jeugd hoorde ze wekelijks de preken aan van de dominees. Het specifieke taalgebruik in die preken droeg ze haar hele leven mee. In deze lezing neemt Labeur ons mee op een tocht door haar wereld. Ze laat zien en horen hoe de taal van de Bijbel en van de dominees haar beeldend werk heeft gevoed en beïnvloed. De titels van haar films, installaties en kunstwerken duiden daar al op: ‘Het brood dat wij niet breken’, ‘Nachthutje in de komkommerhof’, ‘Schietgebedjes’, ‘Wie ver van u de weelde zoekt’, ‘Op weg naar Zoar’.

We nodigen u uit om de tocht van oude woorden naar nieuwe beelden mee te maken. http://teunisbunt.blogspot.nl/2015/06/lezing-liesbeth-labeur.html

 

12 april 2015 Roelof Wijtsma - “Doolhof van Eeden”

     Liturgie Lezing Roelof Wijtsma

Ik werd in 1967 te Bombay, India, geboren en bracht mijn kindertijd door in Chili.Terug in Nederland doorliep ik de kunstacademie te Groningen en legde me daarna toe op het maken van strips, zowel voor jeugd (de series “Arin en het volk van de Hunebedbouwers” op scenario van Frans Le Roux en “Ivo en de Vikingszoon”) als voor een volwassen publiek (“Getekend” en “Doolhof van Eeden”) In 1999 keerde ik terug naar Chili, in de hoop een thuiskomst te ervaren. Het werd allesbehalve dat. Omdat ik bij terugkomst niet in staat bleek dit “misgrijpen” onder woorden te brengen, besloot ik te proberen mijn Chiliervaring in beelden te vangen. Dit resulteerde in “Doolhof van Eeden”, een allegorische grafische roman over een zoektocht naar het verloren Paradijs, het dwaalspoor waarlangs dit leidt en de onthullende uitkomst ervan. Dit persoonlijke verhaal, dat ik in een door Symbolisme en Art Nouveau geïnspireerde vorm goot, is onderwerp van mijn lezing in de Vluchtheuvelgemeente. Tijdens het ontstaansproces van “Doolhof van Eeden” is me namelijk meer duidelijk geworden over de oorzaak van mijn “paradijstrauma”. Ook reacties van lezers en boekbesprekingen gaven me woorden terug voor mijn overwegend zwijgende beelden. 

http://teunisbunt.blogspot.nl/2015/04/lezing-roelof-wijtsma.html

 

13 april 2014: ERIK HEIJERMANS

Op zondag 13 april a.s. houdt Erik Heijerman in de Vluchtheuvelkerk een lezing onder de titel: ‘Mattheüs en Johannes: verschillende evangeliën, verschillende passionen’. Erik Heijerman geeft op een interessante manier vorm aan zijn studiegebieden wiskunde, filosofie en muziek. Zo gaf hij lezingen en cursussen filosofie, is nu docent wiskunde en geeft al enkele jaren colleges aan het HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen). Zijn actieve muziekbeoefening heeft zich vooral ontwikkeld doordat hij orgel en klavecimbel studeerde. Uiteindelijk heeft hij zich gespecialiseerd in muziekfilosofie. Tot op heden is hij actief in de kerkmuzikale praktijk van de Domkerk in Utrecht, waar hij in de van de ‘Zaterdagmiddagmuziek’ bekende Domcantorij zingt, en af en toe tijdens de diensten van Schrift en Tafel de Domorganist mag vervangen op het grote Bätz-orgel. In de Vluchtheuvelkerk in Zetten zal Erik Heijerman aan het begin van de Stille Week voor Pasen ingaan op de twee passionen van Johann Sebastiaan Bach die in deze week op tal van plaatsen in Nederland zullen worden uitgevoerd. Erik: ‘Iedereen weet dat het heel verschillende werken zijn, maar weinig mensen weten waar die verschillen vandaan komen en waar ze precies uit bestaan. Ze blijken uiteindelijk geworteld in de verschillen tussen de beide evangeliën. Bach heeft zich daar grondig in verdiept, wat resulteerde in twee heel verschillende muziekwerken’. De lezing zal worden geïllustreerd met muziekvoorbeelden, en de aanwezigen zullen met elkaar enkele koralen uit de Mattheüspassion zingen.

Lezing Erik Heijermans 13-4-2014

15 juni 2014: JOKE van LEEUWEN

Op 15 juni komt Joke van Leeuwen, Ze is Nederlandse auteur voor kinderen en volwassenen, dichter, illustrator en cabaretière. De AKO Literatuurprijs 2013 is haar toegekend voor haar boek Feest van het begin (2012). Niet iedereen zal zich ervan bewust zijn, maar in het begin van de zestiger jaren woonde zij in Zetten, toen haar vader in de Vluchtheuvelkerk predikant was!

21 september 2014: HENK HEINS

Voor 21 september hebben we onze eigen Henk Heins op het programma ! Hij wil graag eens wat uitgebreider met ons delen waarom het belangrijk is (muzikale) kerktradities in ere te houden.

23 november 2014: LENNY KUHR

Lenny Kuhr lezing 23 november 10.00 uur ‘Gekust door de Eeuwigheid’ Op 23 november zal de zangeres Lenny Kuhr een lezing verzorgen in de ochtenddienst van de Vluchtheuvelkerk te Zetten (ingang Bakkerstraat). Lenny zal ook enkele van haar liederen ten gehore brengen. Veel van Lenny’s liederen geven blijk van een doorleefde spiritualiteit. Met haar lezing ‘Gekust door de Eeuwigheid’ wil zij haar inzichten en verlangen delen. Na de lezing is er ruimte om Lenny vragen te stellen. Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om 10.00 u.