Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

KERKENRAAD

Scriba

Romke Postma, Hoofdstraat 49 6671 CG Zetten, 0488 454635, scriba@vluchtheuvelgemeente.nl

 

Vluchtheuvel Gemeente kerkenraad per 1 september 2017

Achterste rij vlnr: Frits Sipman, Kees de Ruiter, Wim van Rookhuijzen, Romke Postma; Voor: Lida van de Voorde, Willemien Seinhorst, Ruud Schotman.

Plaatselijke regeling

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland regelt het kerkelijk leven van de Protestantse Kerk in Nederland. Volgens de kerkorde dient een gemeente te beschikken over een plaatselijke regeling. In de plaatselijke regeling wordt aangegeven op welke wijze de diverse ordinantieteksten door een gemeente worden ingevuld. Onze eerste plaatselijke regeling is door de kerkenraad vastgesteld op 11 juli 2008. De kerkorde is daarna op een aantal punten gewijzigd. Plaatselijke regelingen dienen vervolgens aan die wijzigingen te worden aangepast.

De kerkenraad van de Vluchtheuvelgemeente heeft zijn plaatselijke regeling gewijzigd in de kerkenraadsvergadering van 12 oktober 2015. De tekst is opgenomen op de website. De ordinantieteksten staan op de even pagina’s en de wijze waarop dat in onze gemeente wordt ingevuld op de oneven pagina’s.  

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten, vastgesteld 12-10-2015

Paragraaf

Inhoud

 

 

1

Samenstelling van de kerkenraad

2.1.

Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.2.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.3

Verkiezing van predikanten

3

De werkwijze van de kerkenraad

4

Besluitvorming

5

De kerkdiensten

6.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.2.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

6.3.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

6.4.

Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen

7

 

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

 

 

Ondertekening

 Vaststelling (wijziging)

Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 12 oktober 2015 en is vanaf deze datum geldig.