Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

 

Nieuws en video's

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

   

 

 Pivacyverklaring 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN IN DE VLUCHTHEUVEL

 Iedere zondag om 10.00 uur wordt een bijeenkomst gehouden, meestal in de vorm van een kerkdienst.

Meestal is er op de eerste zondag van de maand een meespeelviering voor iedereen, maar speciaal voor kinderen. Een bijeenkomst met woord, lied en spel.

• Op de tweede zondag is er een dienst met uitleg, maar ook met vraag en antwoord en met interactie voor wie dat wil.

• De derde zondag houden we over het algemeen een ‘ Heuveldienst’: een bijzondere kerkdienst maar het kan ook een lezing zijn.

• Op de laatste zondag vieren we de maaltijd van de Heer met brood en wijn. We doen dat   met z’n allen in de kring. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Tweemaandelijks verschijnt een kerkblad met mededelingen en aankondigingen van de kerkdiensten.

 

KERKDIENSTEN  JANUARI-FEBRUARI 2022

 

 

 

Datum/bijzonderheden

Voorganger

Organist

Collecte diaconie

Ouderling

 

Mei

 

 

 

 

7  MSV

Commissie Meespeelviering

Louis

Tiemensma

Betondorp Bloeit

Kees

14 Geen dienst

---

-----

------

Romke

21

Ds. Dick Kruyt

Henk Heins

Plaatselijke diaconie

Bart

28 Pinksteren (Openlucht Hemmen)

Voorbereidingsgroep

n.v.t.

Volgt later

Romke

 

 

 

 

 

Juni

 

 

 

 

4  MSV – laatste keer

Commissie Meespeelviering

Louis

Tiemensma

Betondorp Bloeit

Kees + KR

11Theaterdienst HPC

Werkgroep / Tijs Tichelaar

n.v.t.

------

 

18 Heuveldienst

Fleur Bourgogne

Louis

Tiemensma

------

Romke

25  HA

Ds. Wya de Kam

Louis

Tiemensma

Project

Wim