Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

 

Corona en de VH

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

   

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN IN DE VLUCHTHEUVEL

 Iedere zondag om 10.00 uur wordt een bijeenkomst gehouden, meestal in de vorm van een kerkdienst.

Meestal is er op de eerste zondag van de maand een meespeelviering voor iedereen, maar speciaal voor kinderen. Een bijeenkomst met woord, lied en spel.

Op de tweede zondag is er een dienst met uitleg, maar ook met vraag en antwoord en met interactie voor wie dat wil.

De derde zondag kan varieren: een kerkdienst maar het kan ook een lezing zijn.

Op de laatste zondag vieren we de maaltijd van de Heer met brood en wijn. We doen dat   met zn allen in de kring. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Tweemaandelijks verschijnt een kerkblad met mededelingen en aankondigingen van de kerkdiensten.

 

KERKDIENSTEN  NOVEMBER - DECEMBER 2021

 

 


Datum/bijzonderheden

Voorganger

Organist

Collecte diaconie

Ouderling

Mei

 

 

 

 

1 meespeelviering

 

Henk Heins

Lilianefonds

Kees

8

Ds. Dick Kruyt

Piet Nijenhuis

Stichting De Duif

Wim

15 Heuveldienst (lezing)

Peter Nissen

Louis Tiemensma

Kosten lezing

Romke

22 Vredesdienst

Ds. Joh. Diepersloot

Piet Nijenhuis

Plaatselijke diaconie

Bart

29 HA

Ds. Martin de Jong

Henk Heins

Project

Ruud

Bevestiging Bart Kruijt

 

 

 

 

Afscheid Willemien Seinhorst

 

 

 

 

Juni

 

 

 

 

5 Pinksteren

Gezamenlijk met de Rank/Hemmen

Louis Tiemensma

wordt nog bekend gemaakt

 

Openlucht Hemmen

 

 

 

 

12

Margrietha Reinders

Piet Nijenhuis

Plaatselijke diaconie

Bart

19 Heuveldienst (lezing)

Piet Nijenhuis

Edy Valkenburg

Louis Tiemensma

Kosten lezing

Willemien

26 HA

Jan-Martin Berghuis

Piet Nijenhuis

Project

Romke