Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

 

Nieuws en video's

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

   

 

 Pivacyverklaring 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN IN DE VLUCHTHEUVEL

 Iedere zondag om 10.00 uur wordt een bijeenkomst gehouden, meestal in de vorm van een kerkdienst.

Meestal is er op de eerste zondag van de maand een meespeelviering voor iedereen, maar speciaal voor kinderen. Een bijeenkomst met woord, lied en spel.

• Op de tweede zondag is er een dienst met uitleg, maar ook met vraag en antwoord en met interactie voor wie dat wil.

• De derde zondag houden we over het algemeen een ‘ Heuveldienst’: een bijzondere kerkdienst maar het kan ook een lezing zijn.

• Op de laatste zondag vieren we de maaltijd van de Heer met brood en wijn. We doen dat   met z’n allen in de kring. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Tweemaandelijks verschijnt een kerkblad met mededelingen en aankondigingen van de kerkdiensten.

 

KERKDIENSTEN  JULI-AUGUSTUS 2023

 

 


Datum/bijzonderheden

Voorganger

Organist

Collecte diaconie

Ouderling

September

 

 

 

 

3 Heuveldienst

Paul vd Weerd

Henk Heins

Heuveldiensten

Romke

10

Margrietha Reinders

Piet Nijenhuis

Betondorp Bloeit

 Wim

17 Startzondag

Martin de Jong

Louis Tiemensma

Plaatselijke diaconie

 Romke

24  HA

Ds. Dick Kruyt

Piet Nijenhuis

Project

 Bart

Oktober

 

 

 

 

1 Taizé-dienst

Connie van den Berg

Louis Tiemensma

Kerk en Israel

 Bart

8  Gez. De Rank

Ds. Cor Flobbe

XXXXXXX

------

 n.t.b.

15 Heuveldienst

Annet Fleer

Louis Tiemensma

Heuveldiensten

 Romke

22  

Drs. Jan Greven

Piet Nijenhuis

Plaatselijke diaconie

 Ries

29 HA

Dr. J. van Beelen

Piet Nijenhuis

Project

 Wim