Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Mijn Vluchtheuvel

Huisbezoek

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

HEUVELBEZOEKEN 2021 GAAN VIRTUEEL

Virtueel Heuvelbezoek 2021

Voor een virtueel heuvelgesprek is te weinig belangstelling getoond.  Gelukkig mogen we weer in  huiskamers bijeenkomen. We nemen het onderwerp  van Martin Buber over onze relatie tot de Ander en tot God mee naar een live heuvelgesprek in het voorjaar 2022.

Vorig jaar hebben we een formule gevonden om in een virtueel Heuvelbezoek met elkaar in gesprek te komen. Openhartig en vertrouwelijk hebben we onze ideeŽn over geloof besproken. 

Dit jaar willen we met elkaar over onze relatie tot God en tot de medemens van gedachten wisselen.

Op dezelfde manier als vorig  gaan we dit gesprek weer organiseren:

Belangstellenden geven zich op voor dit virtuele Heuvelbezoek.

1e ronde

Ieder ontvangt een inleiding uit boeken van Martin Buber:

De vraag naar de mens/ Chassidische vertellingen/ Ik en jij:

Die inleiding sluit af met een aantal vragen over wat voor u belangrijk is in de relatie tot God en de medemens.

2e ronde

U wordt uitgenodigd om uw persoonlijke antwoord in te sturen, dat antwoord is van enkele regels tot maximaal een halve A4. Uw antwoord is nog voor niemand zichtbaar. Als alle antwoorden binnen zijn ontvangt u alle antwoorden tegelijk met naam en toenaam of indien gewenst zelfs anoniem. Uw antwoord kan gewoon per email, maar ook op schrift per post of bij hand.

3e ronde

U ontvangt alle antwoorden en wordt uitgenodigd daarop te reageren, waarbij u zich ook mag richten tot de schrijfster/schrijver van een ingezonden antwoord. Daarin mag geen afkeuring of oordeel staan over het antwoord van een inzender, wel een herkenning, instemming of een vraag om nadere toelichting aan een inzender.

4e ronde

Alle reacties, herkenningen, instemmingen, toelichtingen, nadere vragen worden weer verzameld en aan iedere deelnemer toegestuurd. Dit heeft vorig jaar tot een inspirerend bezoek geleid en dat zomaar dit jaar weer kunnen.

Doel is dat we naar elkaar luisteren over ieders opvattingen en elkaar daarover kunnen aanspreken. Ook om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Als we een groepje van minimaal 10 heuvelaars krijgen dan belooft dit weer een heel interessante “heuvel” te worden.

Alle informatie die rondgaat in dit heuvelbezoek wordt door iedereen vertrouwelijk behandeld. Dit virtuele heuvelbezoek wordt gecoŲrdineerd door Ruud Schotman.

Als u wilt deelnemen aan dit Heuvelbezoek meldt u zich dan aan bij r.schotman@planet.nl of mobiel 0653219823.

Het heuvelgesprek start met uw aanmelding om aan dit Heuvelbezoek mee te doen. U krijgt daarna een bevestiging met de namen van alle deelnemers.